לתרומות לחץ כאן

שכר שבת על תוכנה לשירותי מלונאות

שלום וברכה

חברה שבבעלותה תוכנה לניהול מלונות וכן אתר באינטרנט.
בעל המלון עובד על התוכנה בבית העסק שלו ומקצה חדרים לאירוח, התוכנה שהוא מקצה בה חדרים ממושקת ומחוברת אוטומאטית עם אתרים באינטרנט שבהם ניתן לראות אם החדרים פנויים ולהזמין מקום, כאשר מזמינם מקום באתר הדבר נרשם בתוכנה וזה מעדכן אוטו' ביומן של המלון והכל מסונכרן אחד עם השני.
על מנת שהלקוח יוכל לסגור לעצמו הזמנת חדר הוא משאיר פרטי כרטיס אשראי לביטחון.
את התשלום מבצע הלקוח במלון כשמגיע.
החברה שמוכרת שירות לתוכנה הנמצאת אצל בעל המלון וכן מחזיקה באתר האינטרנט, מקבלת גם תשלום חודשי על התוכנה, וגם עמלה על כל הזמנה שנעשתה באמצאות המערכת ובאתר האינטרנט, את העמלה מקבלת החברה בסוף כל חודש לאחר התחשבנות עם בעל המלון.

ישנם הרבה שאלות על התנהלות בשבת של המערכת האוטו' וכן על אופן התשלום שיתכן שהזמינו בשבת ואולי בסבירות לא שכיחה גם הגיעו ושילמו בשבת וכד'.
מה הדין בכל הנ"ל ?

תשובה:

שלום רב

באופן עקרוני אם האתר (הפועל אוטמטית) פונה לכל העולם ורוב הנכנסים לאתר הם נכרים, אין צורך למכור את האתר לנכרי לשבת. אך אם רוב הפעילות על ידי יהודים ואין דרך לסוגרו בשבת, עדיף למוכרו לשבתות לגוי, וישנם כמה דרכים כיצד לעשות זאת, באגרות משה או"ח חלק ד' סימנים נ"ה – נ"ח כתב כמה שטרות מכירה לגוי, ופירט את סדר עדיפותם, אך אם גם זה אינו אפשרי ניתן בשעת הדחק להשאירו פתוח.

מקורות:

בשמירת שבת כהלכתה פרק כ"ט הערה ע"ה הובאו דברי הגרש"ז אוירבאך זצ"ל שכתב לגבי מכונה לממכר אוטומטי שמעיקר הדין מותר להשאירה פועלת אף במקום שתעמוד לשירות יהודים, כיון שאינו מעמיד את גוף האיסור אלא את הכלי שיכולים לעשות איתו איסור, וכיון שאפשר לתלות שלא יקנו בשבת אלא בשאר ימות השבוע אין איסור, אך למעשה כתב שבמקום שרוב יהודים ראוי לכתחלה לא להשאירה בפעילות בשבת. ומכיון שישנם כמה פוסקים שכתבו לאסור הפעלת מכונות אוטומטיות בשבת מסיבות שונות זלזול בשבת, שכר שבת ועוד (יעוי' בשיעור של הרב רייזמן שם פרק י' שהביא דברי השבט הלוי ועוד פוסקים, וכן בשו"ת חלקת יעקב סי' ס"ז, ושו"ת מנחת יצחק ח"ג סי' ל"ד וח"ה סי' י"ד) ולכן ודאי שראוי למכור את האתר לנכרי וכך אפשר להשאירו פתוח בשבת לכל הדעות.

גם לענין שכר שבת מאתר הפעיל בשבת יעוי' בשמירת שבת כהלכתה שם שכתב הגרש"ז שאין איסור בזה כיון שהתשלום הוא עבור המוצרים הנרכשים במכונה (וה"ה באתר), וכמבואר בנודע ביהודה (מה"ת או"ח סי' כ"ו) שאין איסור שכר שבת כשקונים מוצר מסויים וראה עוד בשיעור הנ"ל בפרק ו' פרטים נוספים בענין זה.

ולענין איסור 'מקח וממכר' בשבת באתר שמתבצעות בו רכישות בשבת על ידי נכרים או יהודים, יש להקל בזה מכמה טעמים, על אף שרע"א (מהדו"ק סי' קנ"ט) ס"ל שיש איסור מקח וממכר גם במקח שחל בשבת, אך הרבה אחרונים חולקים עליו וסוברים שרק מעשה הקנין אסור בשבת (כן דעת הכתב סופר, מהר"ם שיק או"ח קלא, חזו"א דמאי ט,יב ועוד אחרונים). ועוד שהמהרש"ם ח"ב סי' קי"ז כתב שאף לדעת רע"א אין איסור אלא כשעושה מעשה קנין בערב שבת על דעת שיחול בשבת, אך בסתמא אם נעשה קנין בשבת גם לדעת רע"א מותר.

וברכישת מוצרים באמצעות האינטרנט הדבר קל בהרבה מכיון שאף אם נאמר שקניה באמצעות כרטיס אשראי חלה מדין סיטומתא, אך ברכישה אינטרנטית שהמוכר מבצע את הגביה רק לאחר שבודק שאכן יש לו מוצר זה במלאי והוא יכול לספקו לקונה, אין זה נחשב כלל 'מקח וממכר' מצד המוכר (אף שבאתרים מסויימים הגביה נעשית על ידי חברה אחרת והיא מעבירה את הכסף למוכר, עם כל זה מצד המוכר לא נעשה קנין כלל והחפץ הנמכר עדיין בבעלותו).

הצטרף לדיון

11 תגובות

 1. לפי הנאמר על מצב בו רוב יהודים משתמשים ולא ניתן לסוגרו בגלל שיפיל את קידומו ויחודו מול רגולטורים שמיצרים איתו שת"פים וכן בגלל שיתכן שיעשו על מנת שיחול בשבת וכד', ניתן להבין כי יש לעשות מכירה לגוי, אך את השטרות של אגרות משה לא מצאנו, אולי ניתם לקשר אותנו עם המסמכים .
  בכבוד רב
  וישר כח גדול

 2. פנה לחברה משקיע שמעוניין לקדם אופציה באתר של "חדרים לפי שעה" שנותנת מענה למספר פרמטרים שבניהם משרדים לפי שעה ועוד דברים, אך יתכן שהפרמטר יתן מענה גם לדברים שרוח חכמים אינה נוחה וד"ל, האם מותר לקדם כזאת אופציה בתוכנה ולעבוד איתה וכו' ?

 3. אם אני מבין נכון, אתה משדרג תוכנה שניתן יהיה להשתמש איתה לדבר איסור, אם כן מותר לעשות זאת לצורך פרנסה.

 4. אכן כן, משדרגים תוכנה קיימת אך בתוך זה יש אופציה לשכר ישיר :
  1.החברה מוכרת שירות תוכנה חודשי לבתי העסק ואין לה מעקב מי הוא בעל העסק ועיסוקו ותנאיו.
  2. החברה מקבלת אחוזי תיווך על הזמנות מבתי העסק שמשתמשים בכל התוכנה או חלקה שגם שם אין יכולת מעקב מה בית העסק נותן בשירותיו כנ"ל.
  3.החברה יתכן כי תקבל דרך שת"פ עם משקיע כזה או אחר רווח תיווך שלא במעקב מניין מגיע כנ"ל.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל