לתרומות לחץ כאן

צירוף עשרה במקום אחד לשבע ברכות

א. האם אפשר לברך שבע ברכות בסעודה בה החתן והכלה אוכלים לבדם בחדר בפני עצמו, הפתוח לאולם בו נמצאים שאר המוזמנים? או צריך שיהיו עשרה באותו החדר דווקא כדיני צירוף למניין בתפילה?
ב. כמו כן שאלה זו קיימת בחופה הנעשית במקום גבוה מאוד בעל מחיצות החולק רשות לעצמו, ואין שם עשרה.
תודה רבה!

תשובה:

שלום רב,

א. לפעמים מועיל לצרף גם מחדר אחר (אם החדר הקטן בטל לגדול). אולם באופן עקרוני יש מחלוקת הראשונים האם צריכים להקפיד על צירוף במנין כשם שצריכים להקפיד בזימון (שצריך שיראו אלו את אלו). או שבשבע ברכות אין צורך להקפיד. ולהלכה אין צורך להקפיד.

ב. מעבר לנכתב לעיל. ראה בשו"ע או"ח סי' נה סעי' יט ובביאור הלכה שם שנראה שהמקום מוקף מחיצות הזה בטל לגבי השאר המקום וכולם מצטרפים למנין. (אפילו לגבי מנין לתפילה).

מקורות:

כתב בשו"ע (אבה"ע סי' סב סעי' יא): "בני החופה שנתחלקו לחבורות, אפילו אם אכלו בבתים שאינם פתוחים למקום שהחתן אוכל, כולם מברכין ברכת חתנים; לא מבעיא אם השמש מצרפן, אלא אפילו אין השמש מצרפן, כיון שהתחילו לאכול אותם שבשאר בתים כשהתחילו אותם של בני החופה, כלם חשובים כאחד לברך ברכת חתנים, כיון שאוכלים מסעודה שהתקינו לחופה".

אמנם, ברא"ש (סוכה פ"ב סי' ח') הובא מחלוקת בזה האם בשני חדרים יכולים להצטרף, אבל הכרעת הפוסקים כפי שכתב בשו"ע שהעובדה שהם באו יחדיו להשתתף בשמחת חתן וכלה היא המצרפת אותם ביחד אפילו שאינם רואים אלו את אלו. ובערוך השולחן סעי' לז הוסיף שלאו דוקא שהתחילו לאכול ביחד כפי שאולי היה נראה לדקדק מדברי השו"ע שמקורו הוא כאמור שיטת ה"ר יחיאל שהובא ברא"ש שם. אלא העיקר הוא אם באו לאכול לכתוב החתן והכלה אפילו אם לא ממש התחילו לאכול ביחד.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל