לתרומות לחץ כאן

האם יש בעיה ששם החתן כשם חמיו

שלום כבוד הרב!
אני בחורה ספרדייה ממוצא מרוקאי, יש לי כרגע הצעת שידוך. שמו של הבחור זהה לשם אבי ולבחור אין שם נוסף, סבי זצ"ל היה מקפיד על העניין לא להינשא לבחור ששמו זהה לאבא של הבחורה וכן להפך. כי הנישואין לא יעלו יפה.. כך לפי רבי יהודה החסיד.
יש לציין שלאבי לא מפריע הדבר והוא ניסה לבדוק מה כותב על כך הרב עובדיה זצ"ל שלפיו אנו נוהגים בבית ולא מצא הלכה מפורשת בעניין זה .
יש לציין שעדיין לא נפגשנו . השאלה היא האם לגשת לשידוך? לראות אם בכלל יש על מה לדבר אם יש התאמה כל שהיא..
האם יש בעיה עם זה מלכתחילה. גם אם הבחור יוסיף שם. צריך לקרא לו בשם שיוסיף או להמשיך לקרא לו בשם הראשון ומידי פעם לקרא גם בשם השני?
אשמח לתשובה במהרה הדבר דחוף ביותר כי אני לא רוצה לעכב תשובה לבחור.
תזכו למצוות.

תשובה:

שלום רב,

כידוע צוואת רבי יהודה החסיד שלא לקחת חתן ששמו כשם חמיו. אולם ישנם הרבה שאמרו שצוואה זו הינה רק לצאצאיו ולא לכלל ישראל.ויש שחששו לזה. ועוד יש שהוכיחו שכוונתו דווקא במשולשים. ולא רק שם החתן וחמיו שווים.

בכל אופן, מרן הגר"ע יוסף זצ"ל האריך בזה בתשובתיו, ניתן לעיין ביביע אומר (ח"ב אבה"ע סי' ז', וכן בחלק י' סי' יב גם הזכיר את הנושא). שם כהרגלו הקיף את הנושא מכל זוית אפשרית הביא פוסקים רבים בנושא. ואצטט לך את כמה קטעים מסיום דבריו (שם ח"ב אות יב):

"ומעתה הבא נבא לנ"ד, שבעיר הזאת (מצרים) אינם יודעים כלל מזה, ומעשים בכל יום שהחתן שמו כשם חמיו, ושם הכלה כשם חמותה, ואין פוצה פה ומצפצף. ונראה שהבאים לישא באופן כזה, אין להודיעם כלום. ועל כיו"ב נאמר האידנא דדשו בו רבים שומר פתאים ה'….ומה גם בזמן הזה שנתמעטו החרדים לדבר ה'. ראיתי בני עליה והמה מעטים. ואפילו יראי ה' באופן בינוני נתמעטו כ"כ עד כי נער יכתבם. כי בעוה"ר ע"י החינוך הקלוקל סר מרע משתולל. ונשארנו מעט מהרבה. וקשה הדבר עד מאד למצוא חתן הגון ביראת ה', והא ודאי דבכה"ג שמתכוונים לש"ש לחפש דוקא בחור כזה, אין לחוש על מה ששמו כשם חמיו, כי מצוה הבאה לידך אל תחמיצנה, ולאו בכל יומא מתרחיש ניסא. ובפרט שיש לחוש פן תתן עיניה באחר שאינו הגון מצד יראת ה'. וכמ"ש בסוטה (מז:) משרבו היהירים התחילו בנות ישראל להנשא ליהירים, שאין דורנו רואה אלא לפנים. ע"ש. וכ"ש בדור היתום הזה. שיש חשש שתנשא אפילו למחלל שבת ואוכל נו"ט וכו'. וכבר סיים הנוב"י הנ"ל, על שאין מקפידים שבנותיהם ינשאו לע"ה וכו'. אשר ע"כ אין לפרסם דבריהם אלו במקום שאין יודעים מזה. דנפיק מינה חורבא".

אח"כ המשיך שגם במקום שנוהגים שלא להתחתן עם חתן ששמו כשם חמיו, ומאן דהו לא הקפיד על כך, שאין למחות בידו. אבל צריכים לשים לב, תשובה זו נכתבה בעודו מכהן כרבה הראשי של קהיר, כלומר, לפני כמעט שבעים שנה!! מאז ב"ה גדלו הספסלים בלומדי תורה ב"ה, ואני לא מכיר הוראה שלו ישירה על שאלה כזו בדור האחרון. (ניסיתי לברר, אבל לא הצלחתי) ואם אחד הקוראים יודע, הוא מזמן להגיב.

לגבי שאלתך אם הוא יוסיף שם. ישנם הרבה שבמקרה כזה לא מקפידים על כך. אבל ברור שהשם צריך להיות בשימוש, לא חייבים לקרוא לו מעתה ואילך רק בשם החדש, אבל לפחות ששם זה גם יהיה שמיש, אחרת זה לא נחשב לשינוי שם.

שיהיה בהצלחה

הצטרף לדיון

תגובה 1

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל