לתרומות לחץ כאן

דיני תשעת הימים

פרק ו

רחיצה בתשעת הימים

א) אין להתרחץ או להתקלח בתשעת הימים בין ראש חודש אב לי' אב בחצות, ובני ספרד נהגו למנוע רחיצה רק בשבוע שחל בו תשעה באב עד מוצאי תשעה באב, ובשנה שחל תשעה באב ביום שבת או ביום ראשון מותרים הם עד שבת ערב תשעה באב.

ב) בכלל איסור זה הוא רחיצת פניו ידיו ורגליו ולא הותר אלא לכבוד שבת, וכדלהלן, ויש שכתבו שמותר.

ג) לכל הדיעות מותר לרחוץ פניו כל בוקר לכבוד התפילה, וכן ליטול ידיו ולרוחצם אם נתטנפו, וכן רחיצת רגליו למניעת פצעים וכד'.

ד) לא אסרו רחיצה לצורך רפואה, ולכן מי שציוה עליו הרופא לרחוץ אפילו הוא רק חלוש, וכן חולים המאושפזים בבתי חולים ((אפילו אין הרפואה לצורך המחלה אך לצורך ההיגיינה של בית חולים דסו"ס אי"ז לצורך תענוג אלא למניעת העברת מחלות.)) מותרים ברחיצה כרגיל.

ה) יולדת מותרת לרחוץ כהרגלה מאחר ורפואה הוא לה, וכן מעוברת שקרב עת לידתה מותרת לרחוץ שאין זה רחיצה לתענוג אלא לרפואה.

ו) ילדים קטנים מותר לרחצם כרגיל ועדיף במים פושרים, אולם ילדים שהגיעו להבנה על אבילות ירושלים אין לרחצם אלא כפי מידת הצורך כגון אם הם מלוכלכים או שיש להם חטטין בראשם או בגופם וכיוצא בזה ואפשר להקל בזה עד גיל מצוות. ואין להקל לקטנים ללכת לבריכה לשחות בה.

ז) בארץ ישראל שיש חום גדול הרבה פעמים ומזיעים טובא מותר ביום חם מהרגיל לרחוץ כל גופו בצונן ויעשה דרך אברים אברים ולא בבת אחת. ויש מקילין גם בבת אחת, ויש מחמירין שאסור רק באופן שמזיע באופן שמעלה פצעים או שאינו יכול להעביר ריח הזיעה על ידי מריחת תכשירים המיועדים לכך.

ח) גם למתירים יש להקפיד שלא לרחוץ יותר מהנצרך לצורך העברת הזיעה ואסור לשהות זמן רב במים. וכל אחד יעשה שאלת חכם כיצד יתנהג.

ט) מותר לנקות עצמו בממחטות לחות, ואין זה בכלל איסור רחיצה.

י) מי שנתלכלך גופו בכמה מקומות וקשה לו לשטוף ולנקות כל מקום בפני עצמו יכול להכנס במים כל גופו ולהתנקות ולא יעשה זאת לשם תענוג. ולכן פועלים העובדים במקומות מלוכלכים וכן סייד או צבעי מותרים ברחיצה לצורך הורדת הלכלוך.

יא)  מותר לטבול לטהרה לפני התפילה אם רגיל בכך, ובוודאי שהנזהר בטבילת עזרא שיכול לטבול להיטהר ((ישועות יעקב סק"ב ובן איש חי דברים סי' טו. ובהערת הגרח"ק בס' קרא ע"מ עמ' כא כתב להתיר בשם החזו"א גם למי שאינו מקפיד תמיד על טבילת עזרא לטבול בתשעת הימים.)).

יב)  סופר סת"ם הזהיר לטבול כל יום לפני כתיבת סת"ם, רשאי לטבול בתשעת הימים, אך יש להזהר שלא לטבול במים חמים, ויש להזהיר את בלני המקוואות על כך.

יג)  אשה הפוסקת בטהרה רוחצת מעט כדרכה כל השנה.

יד) הטובלת טבילת מצוה עושה כל הכנותיה וטבילתה כבכל השנה ובמים חמים.

טו) הנוהגת לספר שערות ראשה או שאר מקומות בגופה יכולה לעשות מראש חודש עד התענית.

טז) חל ליל טבילתה במוצאי תשעה באב, תחוף במוצאי תשעה באב. ואם חוששת שמא לא תחוש בטוב במוצאי הצום יכולה לחוף כהרגלה בערב הצום, ובמוצאי הצום תחזור על החפיפה מעט.

יז) שבת שקודם שבת חזון וכגון בשנה שחל ראש חודש ביום שישי, [שיום תשעה באב חל בשבת], מותר לרחוץ לכבוד שבת כבכל ימות השנה בחמין ובסבון וכל גופו. אך כל זה דווקא מי שרגיל בכך כל השנה ולא נמנע אף פעם מלהתרחץ לכבוד שבת.

יח) ערב שבת חזון הותרה רחיצת ראשו פניו ידיו ורגליו בחמין בלי סבון כיון שרגיל בזה בכל ערב שבת, אך אין להתרחץ כל גופו אפילו בצונן.

יט) הרגיל לטבול כל שבת לכבודה של שבת יכול לטבול בערב שבת חזון, ואם נמנע לפעמים מלטבול מחמת טרדות או מפני הצינה אין לו לטבול בערב שבת זו. ואין לטבול בחמין, ואם אין לו רק מקוה חמה מותר לטבול ויצא מיד. וכשחל תשעה באב בשבת יש להקפיד לרחוץ קודם חצות.

כ) שטיפת רצפות מותרת בתשעת הימים, ולא מצאנו מקור בדברי רבותינו הראשונים והפוסקים, לחומרא שיש שמחמירים בזה. ובוודאי שאין להחמיר בזה לכבוד שבת.

הצטרף לדיון

47 תגובות

 1. ערב טוב,
  האם מותר לחתום בתשעת הימים על חוזה לשכר דירה על דירה שמועד הכניסה שלה הוא רק בעוד חודש ( מהחשש שיבחר שוכר אחר ואאבד אותה)?
  אם אסור אז האם מותר לכתוב זכרון דברים?
  תודה מראש,
  רחלי

 2. שלום רב,
  האם ביום תשעה באב עצמו (החל היום) מותר לבחור קרמיקה/ריצוף לבית? (בלי לקנות), פשוט זו הזדמנות עבורי, כמי שצמה, לנצל יום חופש זה גם למטרה זו.
  תודה רבה

 3. שלום

  האם ניתן למצוא מקום להקל לפי הספרדים לקנות בגדים בתשעת הימים (לא בשבוע שחל בו)
  ולהשאיר את הבגדים בחנות עד לאחר תשעה באב שאשלח שליח להביא את הבגדים.
  אני מהדרום ואהיה במרכז הארץ בתשעת הימים ולא אוכל בנקל להגיע שוב למרכז.

  תודה מראש

 4. שלום,
  במידה והכנסתי בגדים למכונת הכביסה בערב ראש חודש מספר דק' לפני שקיעה:
  האם מותר לי לתלות אותם?
  האם מותר לי להשתמש בהם (אחרי שאני דורכת עליהם או לחלופין לובשת אותם בשבת)?
  אני נוהגת על פי עדות אשכנז

  יש לציין כי כאשר הכנסתי את הבגדים למכונה לא הייתי ערה לכלל המצויין לעיל כי במידה ונותנים למכבסה בגדים לפני ראש חודש אב יש עדיפות לאוספם לאחר ט באב.

 5. את יכולה לתלות את הכביסה. באופן עקרוני יש מחלוקת בענין זה אם מותר להכניס בגדים למכונת כביסה כמה דקות לפני השקיעה שימשיכו להתכבס בלילה, בקובץ מבית לוי יג עמ' כז החמירו בזה ואילו הגרי"ש אלישיב סבר שיש להקל כמובא בקונטרס הליכות והנהגות. לגבי השימוש בהם דינם כמו כל בגד מכובס לכתחילה לא מומלץ לסמוך על העצה שהזכרת אבל בדיעבד שאין בגד אחר ניתן כך לעשות.

 6. בסד
  שלום רב
  עדיף שאישה תסיר שערות גופה ביום חמישי, או שגם יש להמנע כי השיער מתחיל לצמוח בשבת ? או שעדיף ביום שישי שהוא ראש חודש אב ? ומה לגביי שבוע הבא ? מותר ביום שישי ח' באב להסיר שיער הגוף לכבוד שבת ט באב ?
  והאם מותר לכבס בגדי שבת בשבוע הבא לכבוד שבת ט' באב ? בגדים אלו עם ריח זיעה ומעט כתמים של יין. אלו הבגדים שאני לובשת בשבת הקרובה גם ולכן יש צורך ליהיו נקיים ומגוהצים לכבוד השבת הבאה .
  בנוסף , אישה יכולה להתקלח במים חמים וסבון וגם לחפוף ראשה בסבון ביום שישי הקרוב וגם ביום שישי הבא לכבוד שבת ?
  תודה.

 7. הסרת שיער עדיף מחר, בתשעת הימים אין להסיר שיער הגוף אלא אם כן זה מאוד ניכר ויש גנאי.
  מי שאין לו בגדים אחרים רשאי לכבס בתשעת הימים עד שבוע שחל בו תשעה באב [להרבה דעות השנה אין שבוע שחל בו] אבל אם יש לך בגדים נקיים אלא שאינם חגיגיים כמו הבגד שאת רגילה ללבוש בשבת, אין לכבס. בלאו הכי רבים נהגו בחו"ל שלא ללבוש בגדי שבת בשבת זו, וגם למנהג האשכנזים זה נחשב שבוע שחל בו, כך שאין היתר לכבס. תשתדלי שלא יתלכלכו מהיין.
  ביום שישי מותר את הראש לחפוף בחמין וסבון, שאר הגוף רק בצונן איבר איבר.

 8. בס"ד
  שלום רב
  אם אני אגלח את שיער הגוף היום ביום חמישי הוא יתחיל לצמוח בשבת כמו הציפורניים ? או שיש הנהגה לא לגזור רק ציפורניים ביום חמישי ושיער מותר ?
  תודה.
  שבת שלום !

 9. זוג מבוגר שנאלץ להתגורר אצל ילדיהם הנשואים למעלה מחצי שנה, בגלל המצב הכספי הירוד שנקלעו אליו, בעקבות עסקת רכישת דירה לפני למעלה מ-5 שנים, בפרוייקט בצפון שכל הרוכשים נפלו בפח ע"י עו"ד יזם שהתברר כנוכל.

  בשנה האחרונה העניין התקדם ב"ה שהטאבו נרשם סוף סוף על שמם. והחלו בבניית הדירה ע"י לקיחת הלוואת משכנתא גבוהה במיוחד.

  הם מתכוננים להשאר אצל הילדים עד שהדירה שלהם החדשה (שנמצאת בתהליך בנייה מתקדם) תסתיים.

  כוונתם להכנס לדירה בהקדם האפשרי, בגלל שהדירה כוללת יחידת צימר שתניב הכנסה בע"ה ואמורה לכסות חלק מהמשכנתא הגבוהה.

  הבית כבר כמעט מוכן, רק נשאר הצביעה והקרמיקה וכדומה.

  ההערכה היא, שתוך חודש וחצי הדירה תהיה מוכנה. וכך הם יוכלו להכנס לגור וגם לפתוח את הצימר בתקופת השיא מבחינת החופש והחגים.

  השאלה היא: האם מותר לקבלן הערבי להמשיך בבניית הדירה בימי בין המצרים ובפרט בתשעת הימים ות"ב?

  חשוב להם שהדירה תהיה מוכנה וכל יום שעובר, זה יצמצם נזקים והפסדים שעובר עליהם.

  תודה רבה

 10. בשעת הצורך יש להקל, ראה רבבות אפרים ח"א סי' שע, שמגבות שלנו אינן מטפחות הידים אלא יותר דומים לחיתולי תינוקות שענינם ניקוי הידים והטינוף.

 11. שלום וברכה
  האם מותר לקנות מוצרי חשמל בשעת הימים, אני משכיר את דירתי יומיים אחרי תשעה באב, וחסר שם תאורה, האם מותר לקנות? ולהתקין?

 12. אין הבדל בין גברים לנשים, אדם שמרגיש שהזיעה רבה ומכבידה עליו, מותר לרחוץ במים פושרים ומעט סבון, כדי להעביר את הזוהמה.

 13. בס"ד
  תודה על התשובה.
  אני רוצה להבין את ההבדל בין איסור לנזיר שתיית יין ואכילת ענבים ותוצרתם, שלא להשתכר.
  ואיסור שתיית יין ומיץ ענבים לפני 9 באב שנתבטל ניסוך היין, כזכר לניסוך היין או גם מצד אבילות.

 14. שלום,
  האם מותר לרכוש בתשעת הימים חפץ שאיננו דחוף (בטריה להטענה) אך מופיע כעת במבצע עד גמר המלאי? החפץ יגיע רק אחרי תשעת הימים כנראה. והאם יש הבדל בזה בין ספרדים לאשכנזים?
  תודה

 15. אני אשכנזיה ורוצה לתת לעשות מכפלת לשמלה לתופרת מבנות עדות המזרח ששומרים רק בשבוע שחל בו בתשעת הימים. האם מותר לי לתת לה את העבודה?

 16. מותר לעשות מכפלת או לתפור כפתור בבגד ישן, רק בבגד חדש שהמכפלת היא גמר עשייתו כתבו הפוסקים לאסור.

 17. שלום אני נוהגת לפני מנהגי עדות אשכנז
  רציתי לדעת אם השיער שלי שומני וממש עושה הרגשה לא נעימה האם מותר לי לרחוץ אותו בשמפו/סבון.
  וכן שיער הגוף שמציק האם מותר לגלח בתשעת הימים?

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *