לתרומות לחץ כאן

דיני תשעת הימים

פרק ד

שמחות בתשעת הימים

א) חתן שעומד להינשא בשבוע של שבת נחמו, מותר לכל הדעות ללבוש בגדי שבת בשבת חזון, וכן בשבת שחל בו תשעה באב.

ב) לכל הדעות, אין להקל ללבוש בגדים חדשים. ואלו הנוהגים להתחיל ללבוש שטריימל וכד' בשבת של העליה לתורה יכולים להקל וללובשו ((אף על פי שכל השבתות לפני כן לא לבשו מ"מ מותר כאן להלביש, כיון שנראה כאבילות אם לא ילבש את זה, אולם לכתחילה אין להקל בלי מה שמבואר בהמשך.)). אולם יקפיד ללובשו זמן מה (כשעה ויותר) קודם י"ז בתמוז שלא יצטרך לברך שהחיינו בשעת לבישתו בשבת נחמו, וכן שלא ייחשב כבגד חדש, ובדיעבד אם לא עשה כן יש להקל ללובשו בעליה לתורה.

ג) שבת שחל בה תשעה באב או ערב תשעה באב, יש לערוך את שמחת העליה לתורה [קידוש לידידים]

ד) אין להקל לחתן קודם החתונה להסתפר לכבוד שבת העליה לתורה, ויסתפר למחרת תשעה באב, ואם יום חתונתו בליל י"א אב, יסתפר לאחר חצות של יום עשירי באב.

ברית מילה

ה) סעודת הוואך נאכ"ט – ברית יצחק, אין לערוך בבשר ויין גם מי שנוהג לעשות כן בשאר ימות השנה.

ו) מי שעורך ברית מילה, יכול ללבוש בגדי שבת בשעת עשית המצוה והסעודה. ואף אביו ואמו והסנדק והמוהל והאשה שעושה "קוואטער", אולם שאר המסובין לא ילבשו בגדי שבת. (בפרט בזמנינו שלא נהגו כלל שבני המשפחה ילבשו בגדי שבת).

ז) במקום שנהגו שכל הציבור מלביש בגדי שבת (כפי שמצוי בחצרות האדמורי"ם) יש שכתבו להקל שילבשו בגדי שבת, ובשבוע שחל בו תשעה באב יש מקום להחמיר בזה.

ח) לאחר הברית מילה אין צורך לפשוט את בגדי השבת ורק בתשעה באב פושטין אותם.

ט) בארץ ישראל נהגו לומר ברכת שהחיינו בשעת עשיית ברית מילה, ויכול לאומרו אף בתשעת הימים.

י) עושים ברכת המילה על כוס ומברכין ואין שותין אותו, אלא צריך ליתנו דווקא לתינוק. ויתנוהו לתינוק שהגיע לחינוך ועדיין אינו בכלל אבילות ירושלים, וכפי שיתבאר להלן פרק ה (סעיף ‎כד) בדיני "הבדלה". ואם אין שם תינוק כזה יכולים לשתותו וכפי שנתבאר שם.

יא) סעודת הברית, רשאים לעורכה כבכל ימות השנה וליתן בה בשר ויין, אולם יש חילוק בזה לגבי המסובין בין שבוע שחל בו תשעה באב לקודם לכן, וכדלהלן:

יב) מראש חודש עד שבוע שחל בו תשעה באב, מותר, אף לשאר המסובין דהיינו כל מי שבדרך כלל מגיע מחמת קורבה וכד' לשמוח בסעודה של אדם זה העושה את השמחה, להשתתף ולאכול עמם בשר ולשתות יין, אולם שאר אנשים שאינם נשארים בדרך כלל אין להם לבוא במיוחד בשביל לאכול בשר ולשתות יין.

יג) בשבוע שחל בו תשעה באב, מותר לכל בעלי השמחה דהיינו אבי הבן הסנדק המוהל ה"קוואטר", וכן כל אנשים הקרובים בקרבה משפחתית ((דהיינו הקרובים הפסולים לעדות, והיינו אפילו בני דודים ראשונים, וכל שכן דודים, בין אנשים ובין נשים.)) לאבי ואם הבן לאכול בשר בסעודה, ומלבד זאת רשאי בעל השמחה להזמין עוד עשרה ידידים שאינם מקרובי המשפחה וליתן להם בשר, אולם שאר הידידים אסור להם לאכל בשר ויאכלו מאכלי דגים או חלב ((ואם נותן להם מאכלי חלב, יש לדאוג להניח הפסק בין האוכלים מאכלי בשר אליהם וכפי שמבואר בהלכות בשר בחלב, שאסור לשני בני אדם או יותר לאכול זה בשר וזה גבינה על שולחן אחד בלא שיניחו איזה דבר להפסק ביניהם.)).

יד) ברית מילה שעורכים בערב תשעה באב, יש להשתדל לגמור את אכילת הבשר והיין עד חצות היום, אך אין צריך למהר יתר על המידה, ואף אם נמשכת הסעודה לאחר חצות היום רשאים לאכול בשר ולשתות יין.

טו) אם עריכת הברית בערב תשעה באב נתארכה עד לאחר חצות היום, מותר רק למנין מצומצם לאכל בשר ולשתות יין, ואם נתארך הדבר כבר עד קרוב לערב, צריך להיזהר שלא תהא סעודה זו סעודה המפסקת, ואם הזמן מצומצם ורוצים לקיים בזה גם את סעודה המפסקת, אסור לערוך סעודה זו בבשר ויין כלל.

טז) שבוע שחל בו תשעה באב, וכשחל תשעה באב ביום ראשון, או בשבת [ואז נדחית התענית ליום ראשון], יכול בעל הברית להסתפר לכבוד הברית, [למעט כאשר הברית היא ביום תשעה באב עצמו], אך אין להסתפר רק ביום הברית או בלילה שלפניו ולא ביום שלפני הברית. ואף אם הברית ביום ראשון אין להסתפר בערב שבת.

יז) אם ברית המילה זמנה בשבת, מותר להסתפר בערב שבת.

יח) כיום רבים נוהגים בין האשכנזים, שלא מסתפרים כל תשעת הימים, אפילו לצורך ברית מילה.

יט) מותר לסנדק וכן לאבי הבן לטבול בצונן לצורך הברית, אך לא ירחץ עצמו. ואם הברית תתקיים בשבת מותר לרחוץ בחמין בערב שבת.

פדיון הבן

כ) כוס של ברכה בפדיון הבן, שמברכים עליו קודם הפדיון, דינו ככוס של מילה וכדלעיל.

כא) סעודת הפדיון, דינה כסעודת ברית מילה, וכן לענין לבישת בגדי שבת, אך לא לענין תספורת.

הצטרף לדיון

47 תגובות

 1. ערב טוב,
  האם מותר לחתום בתשעת הימים על חוזה לשכר דירה על דירה שמועד הכניסה שלה הוא רק בעוד חודש ( מהחשש שיבחר שוכר אחר ואאבד אותה)?
  אם אסור אז האם מותר לכתוב זכרון דברים?
  תודה מראש,
  רחלי

 2. שלום רב,
  האם ביום תשעה באב עצמו (החל היום) מותר לבחור קרמיקה/ריצוף לבית? (בלי לקנות), פשוט זו הזדמנות עבורי, כמי שצמה, לנצל יום חופש זה גם למטרה זו.
  תודה רבה

 3. שלום

  האם ניתן למצוא מקום להקל לפי הספרדים לקנות בגדים בתשעת הימים (לא בשבוע שחל בו)
  ולהשאיר את הבגדים בחנות עד לאחר תשעה באב שאשלח שליח להביא את הבגדים.
  אני מהדרום ואהיה במרכז הארץ בתשעת הימים ולא אוכל בנקל להגיע שוב למרכז.

  תודה מראש

 4. שלום,
  במידה והכנסתי בגדים למכונת הכביסה בערב ראש חודש מספר דק' לפני שקיעה:
  האם מותר לי לתלות אותם?
  האם מותר לי להשתמש בהם (אחרי שאני דורכת עליהם או לחלופין לובשת אותם בשבת)?
  אני נוהגת על פי עדות אשכנז

  יש לציין כי כאשר הכנסתי את הבגדים למכונה לא הייתי ערה לכלל המצויין לעיל כי במידה ונותנים למכבסה בגדים לפני ראש חודש אב יש עדיפות לאוספם לאחר ט באב.

 5. את יכולה לתלות את הכביסה. באופן עקרוני יש מחלוקת בענין זה אם מותר להכניס בגדים למכונת כביסה כמה דקות לפני השקיעה שימשיכו להתכבס בלילה, בקובץ מבית לוי יג עמ' כז החמירו בזה ואילו הגרי"ש אלישיב סבר שיש להקל כמובא בקונטרס הליכות והנהגות. לגבי השימוש בהם דינם כמו כל בגד מכובס לכתחילה לא מומלץ לסמוך על העצה שהזכרת אבל בדיעבד שאין בגד אחר ניתן כך לעשות.

 6. בסד
  שלום רב
  עדיף שאישה תסיר שערות גופה ביום חמישי, או שגם יש להמנע כי השיער מתחיל לצמוח בשבת ? או שעדיף ביום שישי שהוא ראש חודש אב ? ומה לגביי שבוע הבא ? מותר ביום שישי ח' באב להסיר שיער הגוף לכבוד שבת ט באב ?
  והאם מותר לכבס בגדי שבת בשבוע הבא לכבוד שבת ט' באב ? בגדים אלו עם ריח זיעה ומעט כתמים של יין. אלו הבגדים שאני לובשת בשבת הקרובה גם ולכן יש צורך ליהיו נקיים ומגוהצים לכבוד השבת הבאה .
  בנוסף , אישה יכולה להתקלח במים חמים וסבון וגם לחפוף ראשה בסבון ביום שישי הקרוב וגם ביום שישי הבא לכבוד שבת ?
  תודה.

 7. הסרת שיער עדיף מחר, בתשעת הימים אין להסיר שיער הגוף אלא אם כן זה מאוד ניכר ויש גנאי.
  מי שאין לו בגדים אחרים רשאי לכבס בתשעת הימים עד שבוע שחל בו תשעה באב [להרבה דעות השנה אין שבוע שחל בו] אבל אם יש לך בגדים נקיים אלא שאינם חגיגיים כמו הבגד שאת רגילה ללבוש בשבת, אין לכבס. בלאו הכי רבים נהגו בחו"ל שלא ללבוש בגדי שבת בשבת זו, וגם למנהג האשכנזים זה נחשב שבוע שחל בו, כך שאין היתר לכבס. תשתדלי שלא יתלכלכו מהיין.
  ביום שישי מותר את הראש לחפוף בחמין וסבון, שאר הגוף רק בצונן איבר איבר.

 8. בס"ד
  שלום רב
  אם אני אגלח את שיער הגוף היום ביום חמישי הוא יתחיל לצמוח בשבת כמו הציפורניים ? או שיש הנהגה לא לגזור רק ציפורניים ביום חמישי ושיער מותר ?
  תודה.
  שבת שלום !

 9. זוג מבוגר שנאלץ להתגורר אצל ילדיהם הנשואים למעלה מחצי שנה, בגלל המצב הכספי הירוד שנקלעו אליו, בעקבות עסקת רכישת דירה לפני למעלה מ-5 שנים, בפרוייקט בצפון שכל הרוכשים נפלו בפח ע"י עו"ד יזם שהתברר כנוכל.

  בשנה האחרונה העניין התקדם ב"ה שהטאבו נרשם סוף סוף על שמם. והחלו בבניית הדירה ע"י לקיחת הלוואת משכנתא גבוהה במיוחד.

  הם מתכוננים להשאר אצל הילדים עד שהדירה שלהם החדשה (שנמצאת בתהליך בנייה מתקדם) תסתיים.

  כוונתם להכנס לדירה בהקדם האפשרי, בגלל שהדירה כוללת יחידת צימר שתניב הכנסה בע"ה ואמורה לכסות חלק מהמשכנתא הגבוהה.

  הבית כבר כמעט מוכן, רק נשאר הצביעה והקרמיקה וכדומה.

  ההערכה היא, שתוך חודש וחצי הדירה תהיה מוכנה. וכך הם יוכלו להכנס לגור וגם לפתוח את הצימר בתקופת השיא מבחינת החופש והחגים.

  השאלה היא: האם מותר לקבלן הערבי להמשיך בבניית הדירה בימי בין המצרים ובפרט בתשעת הימים ות"ב?

  חשוב להם שהדירה תהיה מוכנה וכל יום שעובר, זה יצמצם נזקים והפסדים שעובר עליהם.

  תודה רבה

 10. בשעת הצורך יש להקל, ראה רבבות אפרים ח"א סי' שע, שמגבות שלנו אינן מטפחות הידים אלא יותר דומים לחיתולי תינוקות שענינם ניקוי הידים והטינוף.

 11. שלום וברכה
  האם מותר לקנות מוצרי חשמל בשעת הימים, אני משכיר את דירתי יומיים אחרי תשעה באב, וחסר שם תאורה, האם מותר לקנות? ולהתקין?

 12. אין הבדל בין גברים לנשים, אדם שמרגיש שהזיעה רבה ומכבידה עליו, מותר לרחוץ במים פושרים ומעט סבון, כדי להעביר את הזוהמה.

 13. בס"ד
  תודה על התשובה.
  אני רוצה להבין את ההבדל בין איסור לנזיר שתיית יין ואכילת ענבים ותוצרתם, שלא להשתכר.
  ואיסור שתיית יין ומיץ ענבים לפני 9 באב שנתבטל ניסוך היין, כזכר לניסוך היין או גם מצד אבילות.

 14. שלום,
  האם מותר לרכוש בתשעת הימים חפץ שאיננו דחוף (בטריה להטענה) אך מופיע כעת במבצע עד גמר המלאי? החפץ יגיע רק אחרי תשעת הימים כנראה. והאם יש הבדל בזה בין ספרדים לאשכנזים?
  תודה

 15. אני אשכנזיה ורוצה לתת לעשות מכפלת לשמלה לתופרת מבנות עדות המזרח ששומרים רק בשבוע שחל בו בתשעת הימים. האם מותר לי לתת לה את העבודה?

 16. מותר לעשות מכפלת או לתפור כפתור בבגד ישן, רק בבגד חדש שהמכפלת היא גמר עשייתו כתבו הפוסקים לאסור.

 17. שלום אני נוהגת לפני מנהגי עדות אשכנז
  רציתי לדעת אם השיער שלי שומני וממש עושה הרגשה לא נעימה האם מותר לי לרחוץ אותו בשמפו/סבון.
  וכן שיער הגוף שמציק האם מותר לגלח בתשעת הימים?

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *