לתרומות לחץ כאן

ייחוד בטיפול פסיכולוגי

אני גרושה והולכת לטיפול פסיכולגי אצל פסיכולוג דתי. הוא מקבל אותי בדירה שבה יש עוד שני חדרי קליניקות בהם יש 2 מטפלים נוספים. אני לא זוכרת אם מדובר במטפל ומטפלת בשני החדרים האחרים או בשני מטפלים. בכל חדר יש כמובן גם מטופל או מטופלת. האם מותר לי להיות בחדר לא נעול עם המטפל כשהדירה נעולה?
השאלה דחופה

תשובה:

שלום רב

א. אם מצוי הדבר שעוד אנשים נכנסים ויוצאים לשאול משהו וכדומה והדלת אינה נעולה, יש להקל.

ב. כאשר יש אנשים הרבה עם נשים רבות [ולענין זה די אפילו בשנים ושתים לדעת הרבה פוסקים], הדבר מותר, כך שאם הדלת אינה נעולה ומצוי שיכנס מטפל אחר בלי לבקש רשות, יש להתיר בפרט כשאר כאמור אלו הם שני גברים. בגבר אחד עם שלוש נשים, נחלקו הדעות למנהג האשכנזים אם הוא דתי כאמור יש להקל, אך אם אינו מקפיד על שמירת המצוות הדבר אסור. ולמנהג הספרדים אין להתיר אלא לכל הפחות שני גברים עם שתי נשים. כאן יש להחמיר בזה גם למנהג האשכנזים, כיון שהחמירו בכך חכמים לגבי מי שעסקו עם נשים. באשה אחת עם שלושה גברים יש גם כן מחלוקת כנ"ל.

בקיצור יש לברר אם המטפל השני הוא גבר או אשה ומי בא לטפל אצלו באותה שעה.

זה לגבי איסור ייחוד, אבל לעצם הענין עדיף ללכת לפסיכולוגית ולא לגבר, העבודה הפסיכולוגית והטיפול הרגשי כרוך מטבע הדברים בהרבה אמפיה ויחס של קירבה וזה עשוי להביא להרהורי עבירה ואף יותר מכך חלילה…

אם אחת מהמטופלות או המטפלות [אם יש כאלו] בעלה בעיר, ניתן על ידי כך להתיר לכל הנשים להתייחד שם באופן האמור.

בהצלחה רבה ובשרות טובות

מקורות:

א. יש סוברים, שההיתר של "בעלה בעיר" או "פתח פתוח לרשות הרבים" [כניסת לקוחות מידי פעם] אינו נוהג באופן שהגבר והאשה רגילים לשהות הרבה יחד  ויש ביניהם יחסי ידידות וקירבה. ויש שהקלו בזה, ולכן בעת הצורך המיקל בכך לצורך פרנסה ש לו על מי לסמוך. ראה שו"ע אבהע"ז סי' כב סעי' ט. והנה, בחלקת מחוקק ובית שמואל שם נקטו, שכשם שההיתר של בעלה בעיר אינו נוהג במי שליבו גס בה [והוא רגיל לשהות בקירבתה בידידות], כך לא מועיל מה שלקוחות נכנסים ויוצאים באופן מזדמן. אולם, הט"ז והברכי יוסף שם חולקים וסוברים שאף על פי שההיתר של בעלה בעיר אינו נוהג באופן זה, ההיתר של לקוחות הנכנסים שייך בזה, כיון שבאופן זה היא נרתעת יותר מלבוא לידי עבירה, וכדבריהם פסק בשו"ת ציץ אליעזר ח"ו סי' מ פרק יב, וכן מצדד בשו"ת שבט הלוי ח"ה סי' רג.

ב. ראה שו"ע סי' כב סעי' ה-ו, שיש חילוק בין זה בין פרוץ למי שעסקו עם נשים, שהפרוץ אסור להרבה דעות גם בשלוש נשים ואילו מי שעסקו עם הנשים אף שאסור בשתים יש להקל לו בשלושה. אך באנשים רבים עם נשים רבות הקלו שם יותר, ויש  שהחמירו דוקא בשלוש ושלושה. על בעלה בעיר ראה בינת אדם סי' קכו אות כז.

הצטרף לדיון

3 תגובות

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל