לתרומות לחץ כאן

האם יש איסור לפני עיוור כשלדעת הנותן הדבר מותר?

אדם הסבור שדבר זה מותר באכילה, האם מותר לו לתת אותו לאדם שסובר שזה אסור באכילה או שמא יש בזה איסור 'לפני עור'.

תשובה:

שלום רב

לדעת רוב הפוסקים, גם כאשר המכשיל סבור שהדבר מותר אסור לו להגיש לפני חברו מאכל כזה שלדעתו הוא אסור. בפרט, כאשר חברו אינו יודע שמדובר באותו מוצר שלדעתו הוא אסור [כגון חתיכת בשר שהבעיה בה אינה ניכרת עליה].

מקורות:

ראה ריטב"א סוכה ד"י ע"ב שבאופן זה עובר המכשיל באיסור של לפני עיור לא תתן מכשול ושכן דעת רבו וכן כתבו הארחות חיים ח"ב הלכות איסורי מאכלות סימן ג והמהרלב"ח סימן קכ"א בשם הרא"ה ועיין ברמ"א יור"ד סימן קי"ט ס"ז ובש"ך סק"כ שכן דעת הגהות מרדכי פ"ק דיבמות סימן צ"ו וע"ע בזרע אמת ח"ב סימן י"ט ובשו"ת כתב סופר תיור"ד סימן ע"ז וביחו"ד ח"א סימן י וח"ד סימן נ"ג. אולם, הפרי חדש במנהגי איסור והיתר או"ח סי' תצו ס"ק כג נקט בפשיטות שאף שאין לעשות כן לכתחילה, אין בכך משום לפני עיור לא תתן מכשול.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל