לתרומות לחץ כאן

האם מותר לכלה לעבוד בשבע ברכות

האם הכלה יכולה לעבוד בשבע ימי שמחה

תשובה:

שלום רב,

לענין איסור מלאכה לחתן בימי השבע ברכות ראה בשו,ע אבה"ע סי' סד סעי' א'. וראה בהרחבה כאן.

כתב בשו"ת מהרש"ם (ח"ג סי' רו): "ובדין הכלה תוך ז' ימי המשתה ומלאכתה לתפור בגדים אם מותר לה לתפור בביתה הדבר פשוט לענ"ד שאם בעלה מסכים לזה אין חשש כלל דמצות התורה הוא על החתן שישמח אשתו וגם בזה יש דיעות דמהני מחילתה ובתשובות חיים שאל ח"ב סי' ל"ח אות ס' הביא בשם י"א דדוקא לישא וליתן בשוק אסור אבל בביתו מותר ואף שהוא חולק עליו מ"מ האשה בודאי מותרת לעשות בביתה בהסכמת בעלה".

אולם בספר חינא וחסדא ח"א דף ק ע"א כתב שגם הכלה אסור במלאכה במו החתן. וכן כתב במנחת פתים אבה"ע שם סי' סד.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל