זכר שעשה ניתוח לשינוי מין האם הוא יכול להתגייר

שאלה:

שלום כבוד הרב.

נשאלתי בשאלה קצת מוזרה. בן אדם שהחליף את המין שלו, מזכר לנקבה או הפוך? האם יכול לעבור גיור?

תשובה:

שלום רב,

נקבה שעשתה ניתוח לשינוי מין לזכר, ודאי שעפ"י הלכה היא נקבה ואין כל ספק שהיא יכולה להתגייר. אולם גם זכר שהפך את עצמו לנקבה ובעצם כרת לעצמו את הגיד ואינו יכול למול את עצמו, עדיין הוא יכול להתגייר ע"י קבלת עול מצוות וטבילה. משום שאינו יכול למול כלל.

מקורות:

ראה תוס' שבת (קלה,א) יבמות (מו,ב) שמי שנכרת לו הגיד ואינו יכול למול, יכול להתגייר. והסיבה לכך היא משום שאין לו אפשרות למול, ולכן דינו כמו אישה שהיא מתגיירת בטבילה לבד. וכן כתב הרא"ש שם סי' ה. הובאו דבריהם בטור סי' רמח ובשו"ע שם סעי' א.

ראה עוד בשו"ת אחיעזר ח"ד סי' מה וסי' מו כתב על מי שאינו יכול למול מחמת שיש לו בעיה בדם שאינו נקרש, או שמתו אחיו מחמת מילה, שאינו יכול להתגייר כלל. וטעמו שאין לדמות נידון זה למי שנכרת לו הגיד שדי לו בטבילה לחוד שכן מי שנכרת לו הגיד אינו ערל והרי הוא כאשה משא"כ זה שיש לו ערלה אלא שמחמת סיבה צדדית מנוע הוא מלהסירה דאינו בא לכלל ישראל בטבילה לבד ואין לדמות זאת למי שמתו אחיו מחמת מילה דפטור מן המצוה בישראל שלענין הגרות אין זו מצוה גרידא אלא מעיקר חלות הגרות, וכל שמנוע מלקיימה אף דהוי אונס לגביה מ"מ אינו יכול להתגייר בלא מילה כדברים אלו כתב גם בשו"ת זכר יצחק סי' ג ועיי"ש שתלה זאת במחלוקת הראשונים האם סדר מעשה הגרות מעכב או לא. וראה עוד בשו"ת דברי יציב יו"ד קמח.

הצטרף לדיון

2 תגובות

 1. כתבתם שיכול להתגייר, אך לענ"ד תשובה זו חסרה התייחסות מעשית לקבלת מצוות מפורטת מצידו
  האם הוא יניח תפילין? שהרי הוא רואה עצמו אישה… קשה להניח שהוא יקבל מצוות כגבר שהרי כל מה שעשה הוא כדי לחיות כאישה…

  יש בעיות טכניות לגביו….איפה יתפלל? בעזרת גברים או נשים? (כל אפשרות בעייתית…) לא יבוא כלל לבית כנסת? איפה ישמע פרשת זכור? מגילה? קריאת התורה?
  מצרפים אותו למניין? אז הוא בעזרת גברים… או משום מראית עין לא יצרפו אותו למניין…לא יעלה לתורה…
  הוא מקבל שאסור לו לבוא בקהל ? ( סריס בידי אדם)

  מעבר לזה שי"א שסירוס אסור גם לבני נוח… והוא מחזיק באיסורו… אפילו שעשה את זה בגיותו…

 2. אכן אדם כזה צריך התייחסות מיוחדת בכל תחומי החיים. לצורך כך יצא ספר שאינני זוכר את שם מחברו, אבל שם הספר בלתי נשכח… "דור תהפוכות המה"… שם עוסק המחבר באנשים שעשו נותוחים מסוג אלו מה דינם בכל תחומי החיים. אין כל ספק שבנושאים המרכזיים, מצוות וכו', הוא זכר לכל דבר. וכל הנושאים הללו שייכים גם ביהודי של"ע עשה מעשים כאלה.

  יחד עם זה לענ"ד אין לו איסור ייחוד עם אישה. וככל הנראה אינו אסור לבוא בקהל. אמת סריס בידי אדם ודאי אסור לבוא בקהל, וזה ממש בידי אדם לא מחמת חולי וכד'. אבל אדם שאינו שייך כלל בביאה משום שנכרת לו הגיד לגמרי, אינו באיסורי ביאה כלל. יתרה מזה כתב בשו"ת קרית מלך (ה"ר יהודה נבון בנו של המחנה אפרים, ח"ב קונטרס דין אמת סי' כו) שאין לאיש כזה איסור חיבוק ונישוק עם עריות כלל. וממילא לא שייך לאוסרו לבוא בקהל. [ניתן רק לדון אם יש לו איסור קידושין עם קהל, אבל לחיות עם אישה ללא קידושין ודאי שאין לו איסור].

  מבחינה מעשית, אני יודע מיהו השואל, בקהילה זו לא קל להתגייר, הם מגיירים אך ורק אנשים שאין כל ספק ברצינות כוונותיהם בקבלת עול מצוות.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל