לתרומות לחץ כאן

קידוש והבדלה בנשים

בסד
שבוע מבורך
אישה ששמעה קידוש והבדלה מפי בעלה או מפי אביו של בעלה יכולה לקדש ולהבדיל אחרי כן ?

תשובה:

שלום רב

אם האשה כיוונה לצאת ידי חובה מבעלה אין לה לעשות אחר כך קידוש בעצמה כיון שכבר קיימה מצוותה. אם כיוונה שלא לצאת ידי חובה בקידוש של הבעל היא חייבת לעשות פעם נוספת. לגבי הבדלה חובה עליה לצאת ידי חובה מבעלה, כיון שיש ספק אם נשים חייבות בהבדלה, ולכן מספק כדאי לשמוע הבדלה מגבר. במקרה שאין גבר בנמצא אשה מבדילה בעצמה.

באופן כללי לא הבנתי מדוע שלא תצא ידי חובה מבעלה כמנהג ישראל היפה מדורי דורות. יש איזו טעות ביחס לנושא הזה, זה שאנשים מקיימים מצוות אלו בבית לא מוריד כלום ממעלתה ויחודיותה של האשה, לכל אחד מהמינים תכונותיו המיוחדות, והיופי הוא בהרמוניה המשפחתית הכוללת. האשה היא חוסנו של הבית והרוח בו, ואין לה צורך בפעולות גבריות…

מקורות:

על הבדלה בנשים ראה שו"ע או"ח סי' רצו סעי' ח' וברמ"א שם. וכתב המשנה ברורה שלהלכה היא יכולה לעשות הבדלה. וראה שם בביאור הלכה לגבי ברכת הנר שלדעתו לדעת כולם אינה מחוייבת בכך ולכן שלא תברך. אולם הרבה אחרונים כתבו שהיא יכולה לברך גם על הנר ראה בקצוה"ש סי' צו סק"ב, שו"ת ציץ אליעזר חי"ד סי' מד בשם הרבה פוסקים שהיא יכולה לברך כמו בכל מצוות עשה שהזמן גרמא שיכולות לברך. וראה עוד בשו"ת יביע אומר חלק ד' או"ח סי' כג-כד, ובשו"ת יחוה דעת ח"ד סי' כז שלמנהג הספרדים שנשים אינן מברכות על מצוות שהזמן גרמא יש להחמיר יותר שתשתדל לשמוע מגבר.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל