לתרומות לחץ כאן

גידול בעלי חיים בראי היהדות

אני מאוד אוהבת בעלי חיים ומגדלת בחצר הבית חתולים כלבה תרנגולים וכל מיני עופות האם מבחינה הילכתית הדבר מותר או אסור?

תשובה:

שלום רב,

א. לגבי גידול כלב בבית. אם הוא כלב הנובח או נושך ובכך הוא מפחיד אנשים, הוא מוגדר כ"כלב רע" ואסור לגדלו בבית אם לא לצורך שמירה וכד'. אולם אם אינו מוגדר כזה אין איסור לגדלו, וראה במקורות.

ב. אין כל איסור לגדל חתול בבית.

באופן כללי, ראוי לציין שהמגדל בעלי חיים בביתו, מוטל עליוחובה לדאוג להאכלתן, ואסור לו לאכול בעצמו לפני שהוא דואג לאכילתן של בעלי החיים. ומסיבה זו שצריכים להזהר מאד בנושא זה, רבים נמנעים מלגדל בעלי חיים בביתם.

מקורות:

במשנה ב"ק עט,ב מבואר שאסור לאדם לגדל כלב אלא אם כן הוא קשור בשלשלת, ובטור חו"מ סי' ת"ט ועוד פוסקים גרסו במשנה 'כלב רע' אך כלב שאינו רע מותר לגדלו, וכבר בדורות קדומים נהגו לגדל כלבים לשמירה, כמבואר במדרש רבה בראשית כב,יב שהאות שעשה הקב"ה לקין שלא יכוהו היה 'כלב נתן לו' וכן ליעקב אבינו היו כלבים רבים לשמור את צאנו כמבואר במדרש. וכן כתב הרמ"א סי' ת"ט ס"ג שנוהגים לכדל כלבים לשמירה אך כלב רע אין לגדלו אם אינו קשור בשלשלאות של ברזל. ובשו"ע הרב כתב שצריך לקשרו כל זמן שעלול לנבוח ולהזיק לבני אדם.

אמנם אם אין צורך בדבר ממידת חסידות אין לגדל כלבים כלל כמבואר בגמרא בשבת סג,א 'כל המגדל כלב רע בתוך ביתו מונע חסד מתוך ביתו (שעניים מפחדים להתקרב לביתו – מהרש"א שם) ואף פורק ממנו יראת שמים' ובב"ק פג,א נאמר שהמגדל כלבים כמגדל חזירים, ועי' עוד ברשב"א ב"ק פב,ב, ובפלא יועץ ערך כלב כתב גם כן שלא לצורך שמירה יש להמנע מלגדל בתוך ביתו, ואם צריך לשמירה יגדלו בשלשלאות. ועי' עוד בשו"ת חלקת יעקב או"ח סי' ל"ד אות ה' מה שכתב בגנות המגדלים כלבים לצורך שעשוע.

הצטרף לדיון

4 תגובות

  1. האם זה מצוה לגדל חתול כדי לתת לו אוכל לפני שאני אוכל דכתיב "ונתתי עשב לבהמתך ואכלת"?

    כלומר, כמו בציצית, שאין חיוב להתעטף בציצית אבל אם אני רוצה לקיים את המצווה יש חיוב להטיל פתילים בארבע כנפות שאני לובש..

    שעצם גידול החתול הוא למטרה זו, הוא היכי תמצי לקיום המצוה של ונתתי עשב לבהמתך..

    ונפק"מ, שאם זה לא מצוה רק מכורח המציאות שאם יש לך בהמה, אם לא תתן תעבור איסור, ואם תתן לא תעבור איסור אבל גם לא תקיים מצוה?

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל