לתרומות לחץ כאן

האם כלי חמץ הם מוקצה?

אשה שבישלה תבשיל בחוה"מ פסח בקדירה גדולה ומזגה לאורחים ונשאר מעט תבשיל ורוצה להשאירו לאחר החג, אך אין לה מקום במקפיא להניח את הקדירה הגדולה הכשרה עם שארית התבשיל ולכן רוצה ליטול קדירה קטנה מכלי החמץ נקיה ומודחת וולרוקן לתוכה את שארית התבשיל ע"מ להקפיאו לאחר החג. האם מותר לעשות כן.
ומה הדין אם רוצה לעשות כן בז' של פסח האם הקדרה מוקצית.

תשובה:

שלום רב,

מאחר שהתבשיל הוא צונן, אפשר להכניס בו את האוכל שנותר ולהקפיא. אולם בשביעי של פסח יתכן שיש בעיה של מוקצה, ראה באורחות שבת (ח"ב עמוד מח הערה קכט) שכתבו שאין בזה חסרון של מוקצה משום שהוא יכול להשתמש בכלים אלו בצונן. וציין לדברי השו"ע והמשנה ברורה בסי' תנא ס"ק טז. ואח|כ הביא בשם הגר"נ קרליץ שזה מוקצה, ואסור לטלטלו בחג.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל