לתרומות לחץ כאן

אכילה בשוק – מסעדה

בס"ד
שלום רב !
תודה על התשובות הקודמות
מה דיני איסור אכילה בחוץ , במקומות ציבוריים , כגון מסעדות ואולמות מקורים , או לא מקורים , עם קירות , וללא קירות, והאם יש קשר אם האוכל , מוזמן לאירוע , או שהוא בא אכול במסעדה .? .

תשובה:

שלום רב

במסעדה וכל מקום אחר המיועד לכך ונחשב כאכילה מכובדת, אין בעיה, מסעדה על הרחוב ליד העוברים ושבים נראה שיש לאסור, אין הבדל בין המוזמנים לאכילה במסעדה סתם.

מקורות:

בקידושין מ,ב שם הובא: האוכל בשוק דומה לכלב [שגם הוא אוכל בשוק], ויש אומרים שהוא פסול לעדות. ופירש רש"י מאחר שאין לו בושת פנים ואינו מקפיד על כבודו "אינו בוש בעצמו וליפסל". והקשו שם בתוספות שהרי במשנה במעשרות מבואר שתלמיד חכם אינו ראוי שיאכל בשוק,  כלומר דווקא ת"ח ולא שאר אנשים. ונאמרו בזה כה תירוצים. רבינו חננאל תירץ שהאוכל בשוק הרי הוא כמו כלב זה רק שהוא חוטף ואוכל. והתוס' הוסיפו שהוא גוזל מאנשים פחות משווה פרוטה. ותירוץ נוסף הביאו שם, שהנחשב לדומה לכלב הוא אוכל וטועם מכל אחד המוכר שם. וכן הביא תירוץ בשם ר"ת שיש הבדל אם הוא אוכל פת או דברים אחרים. ומה שהחשיבו ככלב זה רק מי שאוכל פת.

וראה עוד בסמ"ע (חו"מ סי' לד ס"ק מד) על הדברי השו"ע שהביא את הדין שמי שאוכל בשוק הוא פסול לעדות. שיש שתירצו שיש חילוק בין אם הוא אוכל בפני אנשים נוספים או רק לבד ללא אנשים. כלומר, לפי חילוק זה כל אדם לא ראוי שיאכל בפני אנשים נוספים בשוק.

נמצא שיש דעות רבות בהגרה לענין מה אמרו שהאוכל בשוק דומה לכלב, אלא שיש מכנה משותף אחד לכולם, שהוא אוכל בצורה שאינה מכובדת, משום כך יש שחילקו בין פת לבין מאכלים אחרים שאנשים רגילים לאוכלם עראי חוץ לביתם, וממילא אין בכך גנאי, ויש שחילקו בצורת האכילה וכו', ולכן נראה לעניות דעתי שהכל תלוי לפי הענין לפי המקום ולפי סוג המאכל, אכילת פלאפל באוטובוס היא ללא ספק גנאי גדול… גם פיצוח גרעינים… אולם לאכול מעט קרקרים בנסיעה בין עירונית ודאי אינו גנאי. משום כך גם חילקנו בין מסעדה סגורה לבין אכילה ברחוב ליד העוברים ושבים שיש בכך גנאי גדול. והחכם יתן ליבו לעקרון וינווט דרכו בהתאם לכך.

רבני בית הוראה
רבני בית הוראה

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל