לתרומות לחץ כאן

אכילה לפני קידוש בשעת קריאה בס"ת

האם יש מקור בהלכה שמתיר לש"צ בס"ת לשתות לגימות קטנטנות בין גברא לגברא בשבת.
יש לציין שהשתיה אינה לגאווה, ולא בגלל חולי, אלא כדי לצחצח קולו לכבוד ה' ולכבוד הציבור.
קיבל נזיפה ב-ב' נושאים:
א. אסור לשתות לפני הקידוש בשחרית של ש"ק
ב. אסור לשתות ליד ס"ת

תשובה:

שלום רב

אני מסכים בהחלט עם הנזיפה הראשונה, אסור בהחלט לטעום שום דבר לפני קידוש [ואף שיש סוברים שחיוב קידוש הוא אחרי מוסף, הכרעת ההלכה אינה כן].

מקורות:

בעטרת זקנים סי' פט הביא בשם הגה' מהרש"ל על הטור, שאף שמותר לטעום מעט מזונות לפני מוסף, הואיל ואסור לקבוע סעודה באותה שעה, עדיין לא הגיע זמן קידוש. וראה עיקרי הד"ט  סי' ג בשם פרי הארץ שעשו מעשה בחברון לאכול פירות לפני מוסף ללא קידוש. אולם, הב"ח בסי' רפו והמגן אברהם שם ס"ק א חולקים, ולדעתם, הואיל ומותר לטעום פת כביצה לפני מוסף די בכך כדי לחייב בקידוש, ובב"ח שם הוסיף שמעיקר הדין מותר גם לקבוע סעודה באותה שעה כיון שזמן מוסף בדיעבד כל היום. וכן פסק במשנה ברורה שם ס"ק ז, אף שאנו פוסקים להלכה שאסור לקבוע סעודה לפני מוסף, שלא כב"ח. וכן מנהג העולם בימים נוראים ובשמחת תורה שאוכלים מעט לפני מוסף, לערוך קודם לכן קידושא רבה.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל