פיצוי מוסכם בהפרת חוזה באונס, לעכב מסירת הדירה עבור הפיצוי

בחוזה לקניית בית הנעשה אצל עו"ד נכתב קנס להפרת החוזה הקונה עקב אונס שקרה לו איחר בתשלום וע"פ החוזה זה נקרא הפרה. העו"ד אומר שקנס זה אפשר לתבוע רק בבית משפט והוא אינו אוטומטי ובדרך כלל לא מחייבים בפועל במקרה כזה. השאלה ע"פ הלכה מה דינו?
ואם המוכר עדיין לא פינה את הדירה ורוצה לעכב את הפינוי בשביל הקנס אם מותר לו?

תשובה:

שלום רב,

אני מתנצל על האיחור במתן התשובה,

במקרה של אונס לא חייבים לשלם את הקנס. אבל לא כל דבר מוגדר כאונס. יש גם מקרים שהקנס אינו תקף על פי הלכה, גם אם לא היה אונס.

אם אין התייחסות מפורשת בחוזה שהמוכר רשאי שלא לפנות את הדירה עד שישולם הקנס, אינו רשאי לעשות כן כל עוד לא ברור לו שעל פי הלכה מגיע לו הקנס. גם אם לפי הלכה מגיע לו הקנס, אין לו זכות לעכב את מסירת הדירה כמשכון, אלא לעכב את הדירה ולקזז דמי שכירות ראויים מהחוב של הקנס, עד שישולם כל החוב.

מקורות:

לעניין אונס עיין בשו"ע חו"מ סי' רז סעיף טו. אם עשו כדרך חכמי ספרד, אין פטור של אונס, עיין ח"מ סי' נ ס"ק טו. לעניין אסמכתא בפיצוי מוסכם עיין עלון המשפט גליון 68 עמודים 4-6.

לא ניתן לתפוס קרקע כמשכון, עיין מה שכתב הבית יוסף בחו"מ סי' צז סעיף יא בשם שו"ת הרמב"ן סי' טז. אבל, ניתן לעכב על חוב ולקזז דמי שכירות וכמו שעשה רבה בר שרשום בגמ' ב"ב דף לב ע"ב.
סעיף בחוזה שהמוכר אינו חייב למסור את הדירה עד שהקונה ישלם את כל חובותיו על פי ההסכם, חוזר על חיובים ברורים שבחוזה ולא על הפיצוי שחיובו מוטל בספק.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל