מתנות לאביונים – לחץ כאן

קלי הבישול בשבת / חלב בכלי שני בשבת

שלום וברכה,
אני משתדל ללמוד כל שבוע הלכות שבת, ולאחרונה התחלתי כל שבת ללמוד כמה סעיפים מספר ארחות שבת, ויש לי כמה שאלות.
א) בפרק א' כשהוא מדבר על קלי הבישול הוא כותב באות מג לגבי שקיות תה וכן בהמשך לגבי קפה טחון שאין ליתן אפילו בכלי שלישי, והסתבכתי, כי קודם לכן באותיות מ ומא הוא כתב שיש שתי מחלוקות בין המשנה ברורה והחזון איש בנושא זה, 1. לפי המשנה ברורה יש להחמיר בכל דבר שלא מפורש בגמרא שהוא מקלי הבישול ולפי החזון איש רק בדברים שעינינו רואות שמתבשל גם בכלי שני 2. לפי המשנה ברורה דוקא כלי שני מבשל בקלי הבישול ולפי החזון איש יש להחמיר גם בכלי שלישי, אבל בהסתייגות שחומרא זו נאמרה דוקא על הדברים שמפורשים בגמרא שהם מקלי הבישול.
זאת אומרת, שיוצא מדבריו, שבדברים שלא מפורשים בגמרא שהם מקלי הבישול ממה נפשך יהיו מותרים בכלי שלישי, ודאי לפי המשנה ברורה, משום שהוא סובר שכלי שלישי לא מבשל אפילו בקלי הבישול וגם לפי החזון איש משום שהוא סובר שגם מה שיש להחמיר בכלי שלישי זה דוקא בדברים המפורשים שהם מקלי הבישול, ואם כך לא מובן לי מדוע הוא אוסר בשקיות תה וכו'.
ואז אני רואה שהוא מתייחס לזה בהערה קז, אבל לא הבנתי מה הוא אומר, כי הוא עושה סוג של ערבוב בין דברי המשנה ברורה והחזון איש, אלא שאז הוא אומר שזה דעת הערוך השולחן, מכל זה יצאתי מאוד מבולבל, אשמח אם תוכלו להסביר לי ביתר דיוק.
ב) באות מה הוא כותר שמותר לשים חלב מפוסטר בכלי שני, והוא מאריך על כך בהערה האם יש להחשיב חלב בתוך קלי הבישול או לא ובצירוף זה שהוא מפוסטר יש להקל שזה אולי נחשב מבושל, ולא הבנתי, הרי חלב זה דבר לח וגם אם זה מבושל זה קר ויש בישול אחר בישול בדבר לח?
תודה רבה

תשובה:

שלום רב

א. כוונתו שם, שהואיל ולגבי עלי תה עינינו הרואות שבאמת אין כל הבדל בין כלי שני לשלישי, נהגו הכל להחמיר בזה כמו דעת החזון איש שגם כלי שלישי מבשל, ואף אלו הסומכים בזה בדרך כלל על המשנה ברורה כאן יחמירו כיון שניכר לעין כל שלגבי דבר שכל כך נוח להתבשל דברי החזון איש מתקבלים על הלב, ובפרט שגדול המורים בעל ערוך השולחן כתב כך במפורש לגבי תה.

ב. בנוגע לחלב, נחלקו הדעות אם יש חשש שמא הוא מקלי הבישול, או שדינו כמו מים ושמן שמפורש בפוסקים שאינם מתבשלים בכלךי שני. לכן בחלב מפוסטר אנחנו עושים צירוף: כלומר, כיון שיש ראשונים שסבורים שגם בדבר לח אין בישול אחר בישול, אף שהלכה כדעת החולקים, כאן שבלאו דעת רבים שחלב אינו מקלי הבישול בצירוף שתי הסברות יחד יש להקל.

בהצלחה רבה

התחלת בהנהגה טובה עד למאוד, וקובץ על יד ירבה, בעז"ה עוד הלכה ועוד הלכה עד שלבסוף תזכו לברך על המוגמר!

Join the Conversation

2 Comments

  1. לא הבנתי מה שכתבתם בסעיף ב' לעניין חלב שמצרפים את הדעה שאין בישול אחר בישול בלח, הרי לכאורה השאלה היא בכלי שני שבכל מקרה אינו מבשל ואין בו בישול אחר בישול, וכל השאלה היא מצד שחלב הוא חשש קלי הבישול המתבשל גם בכלי שני, ובזה אין שום דעה בראשונים לצרף.

    ושאלתי את מח"ס אורחות שבת שליט"א, וביאר כוונתו שיש לצרף את העניין שחלב מפוסטר נידון כמבושל, ובדבר מבושל אין חוששים בו עוד שמא הוא מקלי הבישול (ומה שאין ליתנו בכלי ראשון מצד דיש בישול אחר בישול בלח שנצטנן, אינו בישול ממש רק חימום וחימומו הוא כאילו בישולו).

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל