לתרומות לחץ כאן

ליטוף חיית מחמד בשבת

מה הדין בחיית מחמד שגודלה לשם כך חיה בבית. מה הדין בשבת? האם מותר ללטף אותה? האם מותר לילדים ללטף אותה? האם מותר להגביה אותה אם צריך [חיה קטנה]?
על תשובתכם המהירה אודה

תשובה:

שלום רב,

אסור ללטף חיית מחמד בשבת, ובודאי שלא להרים. בעלי חיים הם מוקצה בשבת.

מקורות:

ראה שו"ע סי' שח סעי' לט. ועיין עוד בשו"ת אגרות משה חלק ח' או"ת סי' כב אות כא.

הצטרף לדיון

13 תגובות

 1. אני לא יודע איך ניתן ללטף חיית מחמד בלי שהיא תנוע כלל. כל מוקצה שכתוב שאסור לטלטלו, אסור גם להזיזו אפילו במעט. אם אתה יודע ללטף באופן שהיא לא תנוע כלל, מותר. אבל דומני, שאין מציאות כזו.

 2. שם זה היתר מיוחד משום הפסד ממון ומשום שאינו טילטול גמור, אבל ליטוף סתם להנאה אינו בכלל היתר זה. וראה עוד בביאור הלכה, סי' שב סעי' יא לגבי ניגוב בזנב הסוס.

 3. בס"ד
  במחילה מכבוד תורתכם, אבל ל"תועלתו" ו"משום הפסד ממון" נקבע משום שאדם מגדל חיות אלו לממון או למחיה [אוכל] אבל אם מגדלה כחיית מחמד ומקצה אותה לליטוף ולשעשוע ולשם כך מגדל אותה [ולא דומה שמגדל אפרוח לאוכל או למסחר ונותן לקטן לצחק בו שאסור].
  מדוע אני יכול להקצות אבן מערב שבת למטרות ליטוף או למטרות משקולת או כל מטרה שעולה על רוחי ואינני יכול לגדל חיה למטרה זו [בהנחה שאין במטרה צער בעלי חיים]?

 4. ראה עוד בשולחן שלמה סי' שח עמוד עו שם כתב הגרש"ז: "נראה לי שאסור לנגוע בבעלי חיים משום שמזיז את השערה ואם הוא לא לצורך הו"ל מוקצה". וראה גם שם בעמוד קכג.

 5. בס"ד
  כבודכם מתעלם מהשאלה. האם אדם יכול להגדיר את תועלתו בגידול בעלי חיים או האם זו הלכה למשה מסיני שחייב אדם לגדל ב"עח לממון או לאוכל?

 6. בס"ד
  ויש לשאול מהו צורך? למשל הגרש"ז פסק שכלב נחייה לעוור אינו מוקצה. ואם כך אולי יכול אדם לגדל כלב למטרות שעשוע וגם הוא יצא מגדר מוקצה מאותה סיבה משום שיחד את גידולו לכך.
  ויהיה כבוד התורה שכרכם

 7. טענתך לא נתנה לי מנוח, אך בפוסקים לא מצאנו מי שיחלק בין חיית מחמד העומדת לליטוף לבהמה העומדת למלאכה. ומצאתי בס' ברית אברהם שעמד בענין זה, וסבר שדומה הדבר לדברי השו"ע בסו"ס שח שייחוד כלי למשחק כמו כדור לא מועיל, כיון שמשחק אינו שימוש חשוב להחשיב אותו כייחוד כלי, וסבר שכנראה משום כך החמירו בייחוד בעלי חיים לשעשוע.

 8. בס"ד
  תודה על גילוי הלב. גם אני חיפשתי ולא מצאתי כלום מסיבת האיסור. אבל להיתר יש מי שהתיר קצת. הרב אבינר מביא במאמר באסיא תשובה "דין מוקצה בבעלי חיים המשמשים לטיפול רפואי" ושם הוא מביא את רבי יהודה חאגיז שות הלכות קטנות חא סימן מה והוא אומר שאין איסור מוקצה בחיות מחמד. וגם הביא את המנחת שבת ספח סקי שמצא אחרונים שמתירים כלבים קטנים מיוחדים לנשים להשתעשע ולהתחמם בימי החורף אינם מוקצים כיוון שהם מיוחדים לכך. אך דעת המנחת שבת שראוי להחמיר.
  והמקור מופיע באסיא חוברת סה סו אלול תשנט ויש גם קישור שאינני יכול להעתיקו לפה
  מחרתיים בלי נדר אמשיך בחיפוש
  תודה על מסירות הנפש
  רום

 9. אני מאמין שגם הרב אבינר התיר רק לצורך רפואי. אולם הסברא שהבאתי מהברית אברהם לאיסור נראית לי די משכנעת לכל הפחות לספרדים שאכן החמירו מאוד בענין של ייחוד לשם משחק כמפורש בשו"ע שציין.

 10. המקור להיתר טלטול של בע"ח שהוקצו מראש הוא מהר"ח אור זרוע (עיין בתשובת הרב עובדיה בנושא). בנוגע לליטוף יש להוסיף סיוע להיתר מדין דידוי בעלי חיים (סימן שח) שם מסביר המשנ"ב שהותר דידוי בע"ח לצורך צער בעלי חיים, ועל כן במקום שיש באמת צעב"ח נראה שמותר ללטף בעל חיים. נקודה נוספת שיש לצרף להיתר היא דין מקנח ידיו בזנב הסוס (סימן שב) שם מביא הבאור הלכה ב' ביאורים מדוע מותר לנגב ידיו בזנב הסוס אע"פ שפסק הר"ן שאסור אפילו לטלטל מקצת מוקצה. בתירוץ השני מסביר הבאה"ל שאין גזירת מוקצה על שערות הסוס אלא רק על החיה עצמה עי"ש

 11. כך כתב הרב זלמן מלמד להתיר
  שאלה
  האם מותר להרים כלב או חתול ביתיים, שרגילים להשתשע עמהם?
  תשובה
  מותר. ואמנם בעבר כתבתי רק בלשון דיעבד, שהמיקל יש לו על מי לסמוך, מפני שהסברה הפשוטה להתיר, וכדברי ר' חיים אור זרוע, אלא שהרא"ש חלק עליו, וכך כתבו רוב רובם של האחרונים להחמיר. אלא שפקפקתי אם התכוונו גם לאלו שיש להם חיות מחמד ורגילים תמיד לשאתם.
  ועתה ראיתי בשולחן שלמה ח"ב על סימן ש"ח שהרב הגאון שלמה זלמן אוירבאך היקל בזה, מפני שהם אינם מוקצה, ומה שדיברו חכמים על חיות שלא היו משתשעים בהם. ואם כן אפשר לכתחילה להתיר לבעלי חיות מחמד להרים אותם. אמנם לאנשים זרים, שאינם רגילים בזה, הם מוקצה, ולהם אסור להרימם ולהזיזם.

 12. היין בספר ילקוט יוסף שבת ח״ב עמוד שפד למטה בהגהה שבנגיעה אין בעיה ולפי ספר מנחת שבת סימן פח סק״י אם הכלב הוא לשעשוע מותר

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל