לתרומות לחץ כאן

האם מותר לקשור את שקית האשפה בשבת קודם השלכתה?

האם מותר לקשור שקית זבל שיש בתוכה כבר זבל בשבת כיון שרצונו שזה ישאר סגור עד שיזרוק את זה לפח או שמא כיון שזה נזרק גם בשבת ואחרי הזריקה לא איכפת לו אם הקשר יותר
תודה

תשובה:

שלום רב

קשר על גבי קשר ודאי אסור, שכן זהו דבר שאסור לעשותו גם לזמן קצר. כמו כן קשר אחד בלבד ודאי מותר כיון שאין לו דין קשר והוא דבר שאינו מתקיים, הדיון שלפנינו הוא בעניבה על גבי קשר, כפי שנהוג לעשות בשרוכי הנעליים, ובענין זה נחלקו הדעות: לדעת הט"ז בסי' שיז ס"ק ז והמגן אברהם שם ס"ק טו אסור לעשות זאת אלא אם דעתו להתירו בו ביום, כיון שהעניבה משמרת את הקשר התחתון ויש לו חשיבות של קשר הדיוט. אולם מדברי הגר"א שם סעי' ה נראה שמיקל בענין, וכן נראה מדברי האגור המובא שם ברמ"א. להלכה החמיר בכך המשנה ברורה בס"ק כט, ואין הבדל לענין זה אם הוא נצרך לקשר או לא, כך כתב בשו"ת מהרי"ל דיסקין קו"א אות לה, אלא שדן שם שאפשר שאיסור זה הוא רק מדרבנן ומשום שהוא כעין מלאכה שאינה צריכה לגופה, וע"ע שמירת שבת כהלכתה פרק לה הערה סג בשם הגרש"ז אויערבך.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל