לתרומות לחץ כאן

האם מותר למתווך לעסוק במכירת בית לגוי בשכונה של ערבים

האם מותר למתווך דירות לעסוק בתיווך מכירת בית לגוי בארץ. יש לציין כי השאלה היא במקרה דנן הבית הי' שייך לגוי בשכונה שהרוב בה גויים בעיר לוד וקנה את הבית יהודי שאינו שומר מצוות לא למגורים אלא כהשקעה ועכשיו פנה למתווך חרדי שימכור את הדירה וזה אזור שיהודים לא רוצים לגור בו האם מותר למתווך לעסוק בתיווך ולמכור הדירה לגוי.,

תשובה:

שלום רב,

מותר.

מקורות:

בשעת הדחק במקום הפסד מרובה, הגאון רבי אשר וייס שליט"א התיר למכור בית לישמעאלי בשכונה של ערבים. ראה כאן. ואם כך, אמנם לך אין הפסד מרובה. אבל מאחר שהמוכר יכול לסמוך על כך, בפרט שיש דעות שמותר למכור לישמעאלי, כפי שהובא שם בהרחבה. ואמנם בספק יש להחמיר בפרט שבשו"ע כתב שאסור למכור גם לישמעאלי. אבל דין מסייע לדבר עבירה כבר אין בזה. משום שלא שייך דין מסייע במקום שהוא יכול לסמוך על המתירים, ראה בשו"ת אור לציון שביעית במבוא (עמוד כ').

בנוסף, לדעת הש"ך (יו"ד סי' קנא ס"ק ו') לא ברור כלל שיש איסור מסייע באדם שאינו שומר תורה ומצוות, וראה שם בדגול מרבבה. אמנם יש החולקים על הש"ך ראה משנה ברורה סי' שמז סק"ז.

הצטרף לדיון

6 תגובות

 1. 1. אם אין מתווכים ישמעאלים או שהמוכר אינו סומך עליהם יש כאן שאלה של לפני עיור
  2. ההיתר שמסייע או לפני עיור באופן שהשני סומך על שיטת המתירים הוא רק בשומר תו"מ שסומך על המתירים
  3. איסור חניה לא קשור למוכר כל מי שמתעסק ונותן חניה עובר על זה כולל המתווך ממילא כל הנידון של מסייע לא מובן

 2. 1. לא הבנתי מדוע, כפי שנכתב בתשובה. הסיבה שאין לפני עיוור, כי המוכר אינו עובר, ויש לו דעות שניתן לסמוך עליהם.

  2. מדוע שיהיה איסור לפני עיוור על המתווך כשלא ברור שלמוכר יש איסור?

  3. אתה כותב כאן חידושים, ללא כל מקור. קטונתי מלפרש את הפסוקים לפי ראות עיני. האיסור לא תחנם אסור לתת להם חנייה, וכך הובא בכל הפוסקים שאסור למכור או להשכיר לגוי. להסיע את הגוי לבית הנמכר, לטפל לו במכירה, להיות עו"ד שלו במכירה, יכול להיות לכל היותר איסור מסייע. הוא עצמו לא עובר על כל איסור.

  4. וכי מה בין זה לבין אדם שקנה לתומו. כשקנה את הנכס, יתכן מאד שהוא לא ידע שאסור למכור לגוי, או שבאותו העת זה לא היה שכונה לגמרי של ערבים.

 3. 1. מניסוח של התשובה וההיתר אחרון מהש"ך מדברים רק באופן שאין איסור לפני עיור רק האיסור מסייע דהיינו באופן שהוא יכול להשיג את עבירה לבד בלי סיוע של המסייע ועל זה בא חידושו של הש"ך אבל לפני עיור אמיתי בתרי עברי דנהרא לא שייך ההיתר של הש"ך למעיין שם
  ולכן צריכים לדון אם הוא יכול למכור בלי מתווך יהודי זה שיש מתווך שאינו שומר תו"מ לא מוריד מאיסור לפני עיור
  2. כמו כל ספק דאורייתא צריכים להחמיר רק יש היתר בלפני עיר או מסייע שאם המסייע סובר שיש איסור אבל העובר עבירה סובר שזה מותר לא שייך לפני עיר זה ההיתר שהבאתם מהאור לציון זה שייך רק כשהשני יודע מהאיסור וסובר שמותר או סומך על דעת המתירים אבל באינו שומר תו"מ למה שיהא מותר להכשילו מאי שנא איסור לפני עיור מכל ספק דאורייתא
  3. לא לתת חניה בקרקע לא קשור למכירה זה לגרום לחניה בארץ ובתשובה שהבאתם מהגר"א וייס שליט"א מקור האיסור הוא לא ישבו בארצך ולא יחטיאו אותך לי וזה לאו דוקא על המוכר
  4. יתכן אם הוא לא ידע
  אבל אם זו השקעה הוא צריך למכור את הדירה ליהודי במחיר שקנה אם אפשר ולא נחשב להפסד

 4. 1. אתה צודק. לגבי איסור לפני עיוור, בתרי עברי דנהרא אסור. אבל המציאות היא לא כך. בכל מקרה הוא יוכל תמיד למכור את זה לערבים (אפילו אם יש רק מתווכים יהודים שלדעת המשנה למלך עדיין יש איסור לפני עיוור למרות שהם בלא"ה יסייעו לו. אבל תמיד הוא יוכל למכור לערבים דרך העיתונות המוקמית, יד 2 וכד', שכן יהודים אינם קונים שם דירות).

  2. יש לו על מי לסמוך, ישנם כמה צירופים, ישמעאלי, ממילא ערבי יקנה את זה, וכד' שבהספד מרובה מוסכים להתיר הלכה למעשה כפי שהבאתי שם. כך שמסיבה זו אין איסור מסייע.

  3. גם אם טעם המצווה שייך גם במתווך (מה שגם לא ברור כלל). אנו מעולם לא פוסקים הלכה לפי טעמי המצוות. לכל מצווה יש גדרים. והגדרים הם ברורים כפי שנזכר בפוסקים שאסור למכור או גם להשכיר לגוי. ותו לא.

  4. לו יהי כדבריך. אם זוהי המציאות. היהודי ירכוש את הדירה רק כדי לעשות מיד אח"כ "סיבוב".

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל