לתרומות לחץ כאן

האם מותר לרופא לטפל בשבת בחולה גוי? שימוש באטמי אוזניים בשבת

שלום לכבוד הרב. 1. האם מותר ללבוש בגד שיש עליו סמלים של מדינות זרות ? 2. האם יש באטמי אוזניים שמקבלות צורה לפי האוזן, איזה איסור לשים בשבת ? 3. האם מותר לספר גברים לספר אדם שמבקש להסתפר שלא כהלכה ? 4. הבן הוא ספר גברים והאבא ספר נשים שתיהם עובדים באותו הדירה אבל לא ביחד אלא בנפרד. האם יש בעצם זה שהבן מספר גברים ואותם הגברים עלולים להביא את נשותיהם להסתפר אצל האבא יש בכך איזה שהוא סוג של איסור ? (כמובן הספר גברים לא מתכוון להביא לקוחות לאביו כי הוא יודע את חומרת האיסור) 5. אדם שנהג לומר לשם יחוד בצורה קבוע יותר משלש פעמים על מצוות מסויימות כגון טלית תפילין ותפילות האם צריך בהתרת נדרים ? 6. למדתי שעל גוי בסכנה מותר לחלל שבת השאלה היא האם על עכו"ם מותר ? הרי הם ימשיכו לעבוד עבודה זרה. I שבוע טוב ומבורך.

תשובה:

שלום רב

1. מדוע לא?

2. מותר להשתמש בכל סוגי אטמי האוזניים, גם אלו המקבלים את צורת האוזן, ויש שהחמירו בזה לענין אטמים משעווה.

3. האיסור של הקפת הראש הוא על המקיף והניקף כאחד, כלומר, לא רק על המסתפר אלא גם על הספר, ולכן אסור בהחלט לספר אדם שלא כהלכה. זאת מלבד האיסור הרגיל של מסייע לדבר עבירה.

4. לא נראה שיש בעיה, זה לא הנהגה קבועה ורגילה של בני אדם שבני הזוג מגיעים דוקא יחד להסתפר, ולא נחשב הדבר שאתה הוא הגורם לתספורת.

5. מסתבר שצריך התרת נדרים. אגב דוקא את הלשם יחוד של תפילין מומלץ מאוד לומר, כיון שיש פוסקים שסבורים שבשונה מרוב המצוות, כיון שטעמי מצות תפילין מפורשים בתורה – למען תהיה תורת ה' בפיך, הכוונה של טעמי המצוה מחוייבת, ולא די בכוונה לעשות את המעשה לשם מצוה, ובלשם יחוד אנחנו מקיימים זאת על ידי שמשעבדים ליבנו ומחשבותינו לעבודתו יתברך וכו'.

6. על כל גוי לא מחללים את השבת, אלא אם כן יש חשש איבה ואז מותר גם בעובד עבודה זרה, כיון שסיבת ההיתר היא משום פיקוח נפש של ישראל ונבאר את הדברים. כאשר אדם נקלע לאירוע בו הוא יכול לסייע בהצלת חיי גוי במחיר של חילול שבת, אם הוא יכול להמנע ואף אחד לא ידע מכך, וכגון שלא יודעים שיש לו רכב וכו' – ימנע, אבל רופא בבית חולים שמזדמן לכך חולה גוי, אם לא יטפל בו כיאות עלול הדבר להתפרסם בכל העולם, ואז גויים ברחבי העולם עלולים לנהוג ביהודים הבאים אליהם באותה מידה, ונמצא שבמעשיו הוא גורם חשש פיקוח נפש ליהודים, ולכן רופא מחוייב לטפל בכל הבאים אליו במידה שווה.

מקורות:

2. בשמירת שבת כהלכתה פרק יד הערה קכא הביא מהגרש"ז אויערבך שכל סוגי האמים מותרים, אלא שציין שיש שהחמירו באטמי שעווה משום איסור ממרח.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל