לתרומות לחץ כאן

האם מותר לפתוח בשבת מגירה במקפיא שיש בה עוף שאינו מבושל?

יש לי מקפיא עם כמה מגירות. קורה בשבת שאני צריכה להוציא מהמקפיא חלה או דבר מאכל אחר אבל אני לא יודעת באיזו מגירה המאכל נמצא, ואז אני צריכה לפתוח מגירה אחרי מגירה עד שאמצא את מבוקשי. הבעיה היא שברוב המגירות יש בשר או עוף לא מבושל שהם כנראה מוקצה. מה עושים?

תשובה:

שלום רב

בשר שאינו מבושל הוא אכן מוקצה בשבת, ולכן מגרה שהעיקר בה הוא מדברים כעין אלו נחשבת כבסיס לדבר האסור ואסור לפתוח אותה בשבת. לכן צריך לפני שבת לארגן את המקפיא באופן כזה שתדעי היכן החלות או העוגות שאת מעונינת בהן, ואת המגירה הזו לפתוח.

בהצלחה

מקורות:

בגמרא בשבת קכח ע"א מבואר, שמותר לטלטל עופות שאינם מבושלים ואין הם נחשבים כמוקצה. ובטעם הדבר נחלקו הפוסקים: הרמב"ם (שבת כו טז) והרשב"א והר"ן שם כתבו, שעופות אלו ראויים למאכל גם ללא בישול. ואילו תוספות שם מבארים, שכיון שעופות אלו ראויים למאכל לכלבים הם אינם נחשבים למוקצה. להלכה, בשו"ע סי' שח סעי' לא הביא את טעמו של הרמב"ם ואילו הט"ז שם ציין לסברת התוס'.

הנפק"מ בכך, היא בזמנינו, שכלל לא מקובל לאכול עוף שאינו מבושל, אולם סברת התוס' נוהגת גם כיום, וראה חזון איש סי' מד ס"ק טז שסבר להקל על סמך דברי הט"ז לבד בשעת הדחק, וכן נקט להלכה בשו"ת שבט הלוי ח"ג סי' כט, וכן דעת הגרש"ז אויערבך כמובא במכתבו שבס' מאור השבת ח"ב מכתב כה, וע"ע שו"ת אגרות משה ח"ה סי' כב אות ט. יש שסברו להחמיר בכך בשכונות החרדיות שלא מצויים בהם כלבים כל כך, אולם, הוראת הגר"נ קרליץ שאין לחוש לסברא זו, כיון שלעיתים באים לשם כלבים ממקומות אחרים וכיוצא בזה.

הצטרף לדיון

6 תגובות

  1. אם יש במגירה בשווה מאכלים מותרים ואסורים – מותר לפתוח, אבל אם עלולים למצוא שם רק דברי מוקצה, יש לאסור. לכן כדאי לעשות הרגל גמור להתארגן קודם.

  2. בכל טילטול מוקצה יש שהתירו לטלטלו על ידי הרגל וכיוצא בזה וכן מנהג העולם, למעט החזון איש שאסר, אולם לכתחילה אין להכנס להקלות כאלו, במידת האפשר. פתיחת מגירת מקפיא קשה לעשות כלאחר יד.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל