לתרומות לחץ כאן

האם מותר לנער בגד מאבק בשבת? / מותר לסחוט בגד ספוג מים בשבת?

שלום וברכה לכבוד הרב,

האם מותר לאדם לנער את האבק מהבגד שלו בשבת?
אם נפל לו הבגד למים ואין לו בגד אחר ללכת בשבת האם יכול לנער את הבגד מהמים בשבת לפי דעת מרן?

תשובה:

שלום רב

א. בגד שאדם מקפיד עליו שלא יהיה מלוכלך אסור לנער ממנו את האבק בשבת, כמבואר בשו"ע סי' שב סעי' א, ואף שבמקור הדברים בגמרא בשבת קמז ע"א מדובר על בגד שחור וחדש שמקפידים בו ביותר, כבר כתב הביאור הלכה שם שהוא לאו דוקא, ובכל אופן בו אדם מקפיד על נקיון הבגד הדין כך. אך אדם שאינו מקפיד כלל והולך עם הבגד גם כשהוא מאובק ללא כל בעיה, מותר לו לנערו מעט, אבל לא על ידי שיפשוף ממש, כמבואר בביאור הלכה שם.

ב. בגד השרוי במים אסור לסוחטו בשבת, משום מלאכת מלבן, אף שאינו זקוק לכיבוס והוא נקי, כך מבואר בשולחן ערוך סי' שא סעי' ג, וסי' שב סעי' ברמ"א, ובסי' שכ סעי' יח. כמו כן, יש ראשונים שסוברים שמלבד מלאכת מלבן יש בזה גם איסור של דש – מפרק, ומשום כך החמירו גם כשהוא בלוע בשמן או יין שאין בסחיטתו פעולה של נקיון, ראה תוס' בכתובות ו ע"א שנחלקו בכך ר"י ורבינו תם.

הצטרף לדיון

תגובה 1

  1. במחילה מכת״ר יש להעיר במה שכתבתם שאסור לנער אבק מהבגד. שהרי השואל שאל לדעת מרן והמעיין במרן בב״י ובשוע סימן שב יראה שפסק כדעת התוס המרדכי הרשבא הרן ועוד, שכל האיסור לנער זה רק טל שעל הבגד ולא אבק וממילא אין איסור להלכה באבק למרן וגם הרמא שפסק את דעת רשי שמחמיר באבק כתב בלשון טוב לחוש לדבריו ומשמע שזה בגדר עצה טובה וכו. ולמעשה גדולי ספרד מקלים בזה. ומרן הגרע״י גם כתב שדעת מרן להקל (הליכות עולם חלק ג) וגם באור לציון (חלק ב כד) כתב שדעת מרן להקל אלא שלמעשה שם כתב שינקה את האבק בשינוי על ידי השרוול וכו. (מלבד דעת הבן איש חי שמחמיר בזה וידוע שנטה לחומרא פעמים רבות אף שמרן השוע מיקל)

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל