לתרומות לחץ כאן

האם מותר לתלוש בשבת את עור השפתיים היבש כשהוא מצער אותו?

רמבם שבת ט , ט. הנוטל שערו בכלי כמה יטול ויהיה חייב שתי שערות. ואם ליקט לבנות מתוך שחורות אפילו אחת חייב. צפורן שפירשה רובה וציצין של עור שפירשו רובן אם פירשו כלפי מעלה ומצערות אותו מותר ליטול אותן בידו אבל לא בכלי. ואם נטלן בכלי פטור. ואם אינן מצערות אותו אפילו ביד אסור. ואם לא פירשו רובן אפילו מצערות אותו אסור לנטלן בידו ואם נטלן בכלי חייב: עור שפרש רובו , ומצער אותו האם הכוונה גם לעור השפתיים שפעמים פורש ואכן מצער מאוד ? ומה ההיתר שמדבר עליו הרמבם כי וודאי שאינו מדבר רק בעור הסמוך לציפורן…?

תשובה:

שלום רב

למעשה לא ניתן להקל בזה בשום צורה כיון שדברי הגמרא אכן אינם ברורים, וכפי שכתב בשולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן שכח סעיף לא : צפורן שפרשה וציצין, שהן כמין רצועות דקות שפרשו מעור האצבע, סביב הצפורן, אם פרשו רובן כלפי מעלה ומצערות אותו, להסירן ביד, מותר; בכלי, פטור אבל אסור. לא פרשו רובן, ביד, פטור אבל אסור; בכלי, חייב חטאת. ופירש"י: כלפי מעלה, כלפי ראשי אצבעותיו; ור"ת פ' דהיינו כלפי הגוף; וצריך לחוש לשני הפרושים. ע"כ. והואיל וכתב לחוש לשני הפירושים, נמצא שבכל אופן יש להמנע מכך, בין אם פירשו כלפי הגוף ובין אם פירשו כלפי האצבעות, וכך הוא גם לגבי עור השפתיים.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל