לתרומות לחץ כאן

חזרת תומכת לידה לביתה בשבת

אשתי תומכת לידה,
ידוע לנו שתומכת לידה שנסעה בשבת ללידה אסור לה לחזור ברכב שלה
לביתה בשבת.
1- האם מותר לתומכת לחזור לביתה עם גוי של שבת?
2- האם הפסק משתנה כאשר התומכת תסרב לצאת ללידה עבור
יולדת שמאוד חפצה בנוכחותה, מאחר ולא תסכים להיות כל השבת
בבית חולים בנפרד ממשפחתה?
3- במידה ומותר לחזור בשבת ע"י גוי של שבת-
האם יש הבדל האם הנסיעה בתוך העיר ממקום למקום…
ביחס לחזרה עם גוי של שבת מבית חולים למקום מגורים
בנסיעה מחוץ לעיר?

תודה רבה ובשורות טובות

תשובה:

א. מותר להתלוות ליולדת כאשר על ידי כך היא מרגישה בטוחה יותר, גם כאשר הנהג הוא יהודי. החזון איש כתב "מזרז אני שיסעו עמה". ונראה, שכאשר המצב הוא שאשה זו סומכת דוקא על אותה תומכת לידה ואין דעתה מתיישבת עליה כראוי בלא סיועה, מותר לתומכת לידה אף לנסוע בנפרד להפגש עמה בבית חולים. אבל נראה שדין זה מותנה בכך שהיולדת מפוחדת ויש חשש שמצבה הנפשי ישפיע על מהלך הלידה. אבל אם היא מעונינת בכך כדי שהלידה תעבור בקלות ולא נראה שבמניעתה מכך ישפיע הדבר על מהלך הלידה אסור לעשות זאת בשבת.

ב. בגמר הנסיעה אין היתר לכבות את המנוע על ידי יהודי, כמו כן יש להמנע מלחיצה על הדוושת הדלק לקראת סיום הנסיעה כדי למעט בהדלקת אורות הבלם. במקרה שיש גוי בסביבה [שומר וכדומה] ניתן לומר לו בדרך רמז שיכבה את המנוע. כמו כן, ברכב בעל הילוכים ידניים, במקרה שיש צורך בלחיצה על הבלם מותר להמנע מלחיצה על המצמד, דבר שיגרום בהכרח את כיבוי המנוע.

ג. בנוגע לחזרה מבית החולים, איני בטוח שיש לזה אותו דין של אחיות שבאופן קבוע ומסודר נצרכות לנסוע לבית החולים ובהמנעותם מכך יפגע תפקוד בית החולים באופן משמעותי. כמו כן, חשוב לדעת שגם לגבי אחיות דתיות נחלקו הדעות אם מותר להם לחזור, הגרש"ז אויערבך התיר זאת, ובבתי חולים דתיים נהוג לעשות זאת על ידי נהג נכרי, אולם, הגרי"ש אלישיב טען, שבזמנינו שיש הרבה אחיות שמעונינות לעבוד דוקא בשבת מחמת השכר הגבוה, או על כל פנים מוכנות לכך, אין היתר לאחות לחזור בשבת ברכב לביתה אפילו על ידי גוי. ובודאי שהוא כך לגבי תומכת לידה שבעצם אין צורך חיוני בנוכחותה וכל תפקידה רק לשכך כאב ולהרגיע את היולדת. בפרט יש לאסור זאת מחוץ לעיר שיש בעיה של יציאה מחוץ לתחום ולענין זה לא מועיל גוי.

מקורות:

א. ראה קובץ אגרות חזון איש אגרת קמא, וראה שו"ת אגרות משה או"ח סי' קלב. וראה תורת היולדת פרק ז, שכאשר האשה רוצה ללדת בבית חולים מסויים שעליו היא סומכת מותר לנסוע לשם אפילו שהוא רחוק יותר. מה שכתבנו שהנסיעה בנפרד מהיולדת כדי לפוגשה בבית חולים מותנית בכך שמניעת הדבר עלולה לגרום להשפעה על הלידה, הוא בהסתמך על דברי השמירת שבת כהלכתה פרק לב סעי' כד, שאין היתר באופן זה אלא לעבור על איסורי דרבנן בלבד. אולם, גם באופן זה נראה שמותר להגיע על ידי נהג גוי.

ב. ראה תורת היולדת עמ' קיג. יש לדעת, שהרבה תנאים וסדרי קדימה נאמרו בדרךך ההגעה לבית החולים ובאופן הנהיגה ולא ניתן כאן לפרט את כולם. ככלל עדיף נהג גוי, במקרה שאין נהג גוי עדיף שהנצרך לנביעה ינהג בעצמו ולא יחזור עם הרכב, כמו כן עדיף נהג שומר שבת שימנע ככל הניתן מהדלקת נורות מיותרות, כדי לנתק לפני שבת כל נורה שאינה הכרחית לבטיחות הנסיעה, ועוד.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל