לתרומות לחץ כאן

תחילת זמן חיוב הקידוש בשבת בבוקר

שלום רב מאמתי חל חיוב קידוש בבוקר לגברים מאחרי שחרית או מוסף?

תשובה:

שלום רב

בענין זה נחלקו הדעות: בעטרת זקנים סי' פט הביא בשם הגה' מהרש"ל על הטור, שאף שמותר לטעום מעט מזונות לפני מוסף, הואיל ואסור לקבוע סעודה באותה שעה, עדיין לא הגיע זמן קידוש. וראה עיקרי הד"ט  סי' ג בשם פרי הארץ שעשו מעשה בחברון לאכול פירות לפני מוסף ללא קידוש. אולם, הב"ח בסי' רפו והמגן אברהם שם ס"ק א חולקים, ולדעתם, הואיל ומותר לטעום פת כביצה לפני מוסף די בכך כדי לחייב בקידוש, ובב"ח שם הוסיף שמעיקר הדין מותר גם לקבוע סעודה באותה שעה כיון שזמן מוסף בדיעבד כל היום. וכן פסק במשנה ברורה שם ס"ק ז, אף שאנו פוסקים להלכה שאסור לקבוע סעודה לפני מוסף, שלא כב"ח. וכן מנהג העולם בימים נוראים ובשמחת תורה שאוכלים מעט לפני מוסף, לערוך קודם לכן קידושא רבה.

הצטרף לדיון

2 תגובות

  1. זה סמך דחוק מאוד, כי סוף סוף הכריעו הפוסקים שלא כהב"ח, ואין לנו אחא דברי המשנה ברורה ומנהג ישראל כלום. הבט, כאשר אנחנו עושים קידוש לפני מוסף זו לא רק חומרא אלא גם קולא גדולה, שהרי מחמת קידוש זה אנחנו לא מקדשים אחר כך שוב, ואעפ"כ נהגו כך משום שהכריעו בצורה ברורה שלאחר תפילת שחרית מיד חלה חובה זו.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל