לתרומות לחץ כאן

כלי שמלאכתו לאיסור שאין בו שימושי היתר

שלום לרבנים רציתי לדעת האם זה כל גורף שכל דבר של איסור מותר לו להזיז לצורך גופו ומקומו ? למשל הנחתי מצלמה על שולחן הפתרון שאני פשוט מזיז את המצלמה? ועם כן האם צריך להזיז בשינוי? תודה מראש!

תשובה:

שלום רב

לחלוטין זה לא דבר גורף, שכן כלי שמלאכתו לאיסור שאין בו תשמיש של היתר כלל, יש סוברים שדינו כמו מוקצה מחמת גופו [אבנים וחול וכדומה] שאסור להזיזו ממקומו. ולכן נראה שמצלמה אסור להזיז בשבת גם לא לצורך גופו ומקומו. לכן, לכתחילה יש להחמיר כדעות אלו ואין להקל בזה אלא בשעת הדחק גדול.

כמו כן, מצלמה עלולה להחשב מוקצה מחמת חסרון כיס, הואיל ואדם חס עליה שלא לטלטלה שלא לצורך, והוא נמנע לעיתים מלתת לילידים להתעסק איתה, ואם כן היא אסורה בטילטול אפילו לצורך גופו ומקומו.

כמובן כל הנושא הזה הוא רק בדבר שהוא כלי, אבל חתיכת עץ או עפר וכו' אסורים בטילטול גם לצורך גופם ומקומם.

מקורות:

מדברי הרשב"א והריטב"א קנד ב נראה שלא חילקו בזה וסברו שאף אם אין בו שימושי היתר מותר לטלטלו לצורך גופו ומקומו, אולם מדברי הרמב"ן סד ב והר"ן מו א נראה שהחמירו, ולהלכה, המגן אברהם שח ס"ק יח מיקל, וכן דעת שו"ע הרב שם סעי' פה, ואילו רעק"א בפי' המשניות בסוף פרק ג' מחמיר, וכן דעת הפרי מגדים בא"א שם ס"ק יב, החזון איש סי' מד, וראה משנ"ב ס"ק לד שהביא בזה דעות בין הפוסקים. וראה שבט הלוי ח"ג סי' לב שלכתחילה יש להחמיר משום הוראתו של החזון איש ובשעת הדחק יש להקל.

הצטרף לדיון

2 תגובות

  1. צורך מקומו פירושו שאני מעוניין במקומו של החפץ, להניח שם כסא או חפץ מסויים. צורך גופו, היינו, שאם אין לי כלי היתר כדי להשתמש בו לתשמיש מותר, כגון שאין לי מפצח אגוזים, אני רשאי לקחת לצורך זה פטיש וכדומה. האחרונים דנו מהי ההגדרה של "אין לי חפץ היתר", האם יש חובה לבקש משכנים וכדומה.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל