לתרומות לחץ כאן

מזודה שנשכחה בטיסה והובאה בשבת על ידי גוי – האם מותר להנות ממנה בשבת

משפחה המתארחת בבית מלון בחו"ל, קיבלו את מזוודתם, ובה בגדי שבת – שלא הגיעה עמם בטיסה – בעצם יום השבת!
האם יש צד להקל להם להשתמש בבגדי שבת, כאשר אין להם בגדי שבת והגברת לא יוצאת מחדרה בשל כך.
יש מקום להגיד שהגוי אשם באיחור הגעת המזוודה, ועושה עבור עצמו, מצד כבודו וכו'?
כן יצוין שאין זה אוכל, ויש סברת חילוק לקולא – בענין גוי שעושה בשביל עצמו – בין אוכל לדבר שאינו אוכל.

תשובה:

שלום רב

אסור להשתמש בבגדים אלו בשבת, ואף יש למחות בגוי שלא יעשה מלאכה זו בשבת.

מקורות:

ראה ס' ארחות שבת פרק כג הערה קכו, שאף שבסי' רמז מבואר בשו"ע שאם ישראל שולח איגרת על ידי גוי והגוי בוחר לעשות זאת בשבת אין היהודי צריך למחות בו, ומשום שהוא עושה לצרכו, שונה הדבר כאן שהוא מושיט את ההנאה ליהודי בשבת והדבר אסור. והוסיפו עוד, שאף שבסי' תקטו התירו להנות מדורון שבא ליהודי ביום טוב על ידי שליח גוי כאשר מדעת עצמו התעכב עד לשבת, כבר פירש שם המג"א ס"ק כו שהמדובר הוא דוקא באופן שיהודי שומר מצוות שלח דורון זה, וממילא אין חשש שמא ישוב ויבקש ממנו לעשות זאת בשבת, אבל כאשר המשלח אינו שומר מצוות, או שהגוי מופקד באופן קבוע לעשות פעולות מסוימות עבור המקבל – אין היתר.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל