לתרומות לחץ כאן

האם יש חיוב לקבור אברים?

במקרה של נזק של גופה לא עלינו, כמה אחוז או איזה חלק מהגופה ניתן לקבור או לקבוע קבורה?

תשובה:

שלום רב,

הפוסקים חלוקים בזה.

דעת התוס' יו"ט (הובא גם במשנה למלך סוף הלכות אבל) כי כל כזית מן המת יש עליו חיוב קבורה. וכן הוא דעת הנודע ביהודה (קמא, יו"ד סי' צ') וביאר, משום שחיוב הקבורה הוא משום בזיון המת, ובזיון ודאי יש גם בחלקים מן המת. אולם דעת המשנה למלך שם שאין חיוב קבורה אם אין ראשו ורובו, ראה מה שכתב שם לאחר שהביא את דברי התיו"ט: "ואין דבריו נראין אצלי דאין חיוב קבורה בכזית מן המת וכדאמרינן בירושלמי דנזיר כי קבור תקברנו מכאן שאינו נעשה מת מצוה עד שיהא ראשו ורובו. ומדיליף לה מקבור תקברנו ש"מ דליכא חיוב קבורה כי אם על ראשו ורובו". והדעות החולקות פירשו את דברי הירושלמי לענין דברים אחרים שיש במת מצווה, כמו הדין של מת מצווה קונה מקומו, או לענין טומאה. אבל לגבי חיוב קבורה יש גם בכזית מן המת. וע' עוד בשו"ת אגרות משה (יו"ד ח"ב סי' קנ). ובחזון איש (יו"ד סי' רח סק"ו).

בשורות טובות

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל