לתרומות לחץ כאן

האם מותר לצאת לחלקי ארץ ישראל הצפוניים שלא נכבשו על ידי עולי בבל, כגון עכו?

האם מותר לנסוע לכל החלק המערבי שבארץ ישראל שאחרי עכו [נהריה ראש הנקרה וכו']
אשמח לקבל מקורות

תשובה:

שלום רב

עכו הקדומה, חציה נכבש על ידי עולי בבל ודינה כארץ ישראל לכל דבר, וחציה השני נכבש רק על ידי עולי מצרים, אף על פי כן אין איסור להלך בכולה, כיון שלענין איסור זה די בכיבוש עולי מצרים. משום כך אגב מותר גם לצאת לים בסמוך לארץ ישראל אף שלא נכבש על ידי עולי בבל.

מקורות:

עכו עצמה יש בה ארץ ישראל ויש בה חוץ לארץ, יש מפרשים שחלק מעכו הוא בארץ ישראל וחלק בחוץ לארץ, ואותה שמצינו שחכמים היו מנשקים את סלעי עכו משום חיבת ארץ ישראל ולא היו יוצאים מעכו משום שאסור לצאת מארץ ישראל לחוץ לארץ, בחלק שבארץ ישראל הדברים אמורים, ומכל מקום לפי שהוא סמוך לגבול חוץ לארץ ורחוק מעיקר ישוב ארץ ישראל ומהישיבות ובתי דינים, יש אף על חלק זה שבארץ ישראל דין חו"ל לענין גיטין לר' יהודה, ולענין מוכר עבדו מא"י לחוץ לארץ לדברי הכל, וכלפי ארץ ישראל בלבד הוא כחוץ לארץ, לענין מוכר עבדו, אבל כלפי חוץ לארץ הוא כארץ ישראל. ויש סוברים שעכו כולה חוץ לארץ, אלא שמכיון שכבשוה עולי מצרים היתה חביבה עליהם ועומדת בקדושתה לענין ישיבתה ודירתה. חומת עכו שנמנית בין תחומי ארץ ישראל, או שהיתה בחלק עכו של ארץ ישראל (להסוברים שהיו שני חלקים בעכו), או שהיתה מגדל סמוך לעכו ולא עכו עצמה.

דינים אלו מבוארים במשנה גיטין ב,א תוספות ורמב"ן ומאירי שם, ירושלמי שביעית פ"ו ה"א, רמב"ם תרומות פ"א ה"ט ועי' בכסף משנה שם, ורמב"ן בהשמטות לגיטין ב,א. וראה בתוס' בגיטין שם שאסרו לצאת מחציה הישראלי של עכו, אולם טעמם אינו משום האיסור הרגיל של יציאה לחו"ל אלא משום שלא היו מצויים שם תלמידי חכמים, ואיסור זה אינו נוהג אלא בעקירת הדירה בקביעות ולא ביציאה לטיול, וגם אינו רלונטי כיום שאין הבדל בין חלקי העיר לענין זה.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל