קידושי טעות בגלל בעיה באישה

בס"ד
שלום,
לגבי קידושי טעות, האם הם תופסים?
לאישה יש חרדות כפיתיות מלפני החתונה אבל היא לא מטופלת ולא סיפרה על כך לפני החתונה (ולא סיפרה עליהם בכלל).
האם יש כאן קידושי טעות?

תודה רבה!

תשובה:

שלום רב,

לגבי החסרון של האישה שהיא לא גילתה את זה, זה ממש לא ראוי, יש בזה בעיה של אונאת דברים, וגם בעיה מסויימת בקידושי טעות, אין הכוונה שניתן לומר שיש כאן קידושי טעות, ודאי שלא. אבל למי שמחמיר בכל מיני דברים, ראוי שיחמיר ודברים אלו גם, כפי שהתריע בשו"ת דברי יציב אבה"ע סי' טו.

באופן כללי, צריכים להבין, לעשות קידושי טעות על מנת להוציא את האישה ללא גט, זה קשה כקריעת ים סוף, וכמעט שלא קיים בספרי הפוסקים….

נפסק בשו"ע (אבה"ע סי' לט) שאדם שמצא מום באשתו, הרי זה קידושי ספק (כמובן אם הוא מיד פרש ממנה.. אחרת יש כאן מחילה, ראה שם בח"מ ובב"ש). יחד עם זה, בקושי רב מצאנו בפוסקים, שניתן להתיר אשה ללא גט משום קידושי טעות. למרות שיש כמה וכמה פוסקים שאומרים שמום גדול עושה קידושי טעות. הדוגמא שמצאנו היא אדם שאינו ראוי לביאה כלל… כלומר, מום חמור ביותר.

אלא תמיד הקושי הוא להחליט מה נחשב למום גדול ומה אינו בדיוק מום גדול, ועל כך אנו מנסים לדמות למקרה כזה או אחר. והכל בזהירות מרבית מחמת חומרא דאשת איש שהפליגו בו חז"ל מאד בחומרתו.

והסיבה לכך היא גם בגלל אופי המום. כלומר מעיקר הדין אין הבדל בין מום במקח למום בקידושין. ובכל זאת מצאנו שיש חילוק. סתם מום ודאי מבטל את המקח, ואילו בקידושין, יש מחלוקת בגמ' אם צריכה גט מספק או לא. והטעם כתב רש"י שם (כתובות עג,ב) משום איכפת לו ממום זה או לא, וראה יותר בפנ"י שם שהספק הוא האם אדם זה מפריע לו מום כזה או לא.

ומוכרחים להסביר, כי החילוק הוא בגלל המכלול, כשאדם קונה חפץ ונמצא שיש בו מום, הוא רוצה לבטל את המקח, ולרכוש חפץ אחר ללא מום. בקידושין אין לו מצב כזה, את האישה הזו לא יהיה לו לעולם בלי מום, וכן להיפך. כעין זה כתב הר"ן (כתובות נט,ב) מדוע קידש חייבי לאווין שלא הכיר בה צריכה גט. עי' גם בשו"ת באר יצחק אבה"ע סי' ג'.  וראה עוד בקהילות יעקב יבמות סי' מד שכתב בסגנון זה מדוע אמר רבא לאיש שנולד מאבא גוי – לך גלה למקום שלא יכירו אותך, הרי זה אונאת דברים, וחשש לקידושי טעות.

בכל אופן, כשמדובר במום באישה כמובן שהדבר קל יותר, כי הנושא הוא רק לחייב אותה לקבל גט, או לכל היותר היתר מאה רבנים להנשא לאישה אחרת. אבל גם באופן הזה לא כך כך מצאנו טענת קידושי טעות להתיר לו להנשא לאחרת, אלא רק בטענה חזקה יותר מהתיאור המתואר בשאלה, ראה שו"ת אור גדול סי' ה' בהרחבה.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל