לתרומות לחץ כאן

תפילת מוסלמים אם נחשבת עבודה זרה?

שלום רב
האם יש בעיה אם מוסלמי התפלל אצלי בבית?
נתתי לו שמיכה קלה כשטיח לתפילתו האם השמיכה מותרת בשימוש?
תודה רבה

תשובה:

שלום רב

המוסלמים אינם עובדי עבודה זרה, הם מתפללים לה' יתברך ואין בעיה שיעשה זאת אצלך בבית. אף על פי כן לכתחילה אם יש אפשרות נוחה למונעו מכך ללא חשש איבה ועלבון ראוי לעשות כך, הואיל ויש פוסקים שאסרו זאת. השמיכה מותרת בהנאה.

מקורות:

נחלקו הראשונים והאחרונים אם יש עבודה זרה בתפילת הישמעאלים, דעת הרמב"ם (בתשובה סי' תמ"ח ומאכלות אסורות יא,ז) והרשב"א (תורת הבית קל,ב) שאין בזה ע"ז, אך הר"ן (סנהדרין סא,ב) והרדב"ז (ד,צב) ועוד ראשונים כתבו שיש בזה עבודה זרה כיון שמשתחווים למוחמד. ויעוי' באבני ישפה ח"א קנ"ג שכתב בשם הגרי"ש שפסק שמותר להיכנס למסגדים ואין להם שם של בית ע"ז, ויעוי' בשו"ת תשובות והנהגות ד,לה שנסתפק אם הישמעאלים בזמנינו משתחווים למוחמד.

ובשו"ת יבי"א ח"ז יו"ד סימן י"ב כתב שאם היה רואה הר"ן דברי הרמב"ם לא היה כותב כך כיון שודאי היה בקיא יותר בתורתם.

כמו כן שמעתי מפי עד ראייה, שהמהרי"ל דיסקין היה נמנע מלעבור לפני ערבי בשעה שמתפלל, מחמת ההלכה שאסור לעבור לפני המתפלל הואיל ושכינה כנגדו!!! ומבואר שסבר שיש לתפילתם חשיבות כלתפילת שמונה עשרה יותר מחשיבותן של ברכות הנאמרות על ידי יהודי שלא בתפילת שמונה עשרה, והוא חידוש גדול עד למאוד.

למעשה כיון שדבר זה נתון בספק גדול אם נחשב עבודה זרה, אינו חייב למונעם, ובפרט כשיש חשש איבה שמצינו שהקילו משום כך בספיקות רבים, אך אם הדבר אפשרי בקלות עדיף לעשות כך להחמיר כהצד שנחשב עבודה זרה, ולדעתם מסתבר שאסור להשהות ע"ז בביתו, וכשם שאסור להתקרב לד' אמות של מקום שעובדים בו עבודה זרה (סימן ק"נ), והרחקות נוספות שיש לעשות מעבודה זרה כמבואר ביו"ד שם, וכשם שאסור להיכנס לבית ע"ז ולדעת הרמב"ם בפירוש המשניות (ע"ז א,ד) אף יש לאסור להסתכל על זה, כל שכן כשעובד עבודה זרה בביתו.

 

הצטרף לדיון

2 תגובות

  1. אחזתני תדהמה על העדות על המהריל"ד, אם כי אני מאמין לכבוד הרב, ואני שואב המון מתשובותיכם, היות שאני כותב על הנושא ברצוני לאמת יותר פרטים אם אפשר.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל