לתרומות לחץ כאן

האם מותר לברך שהכל על מים לפני הסעודה לפטור דברים שבתוך הסעודה שיש ספק בברכתם?

האם עלי /האם מותר, לברך שהכל קודם סעודה [עם נט"י], מחשש שאוכל דברים שחוששני שאינם באים בסעודה.
תודה רבה

תשובה:

שלום רב

לא רק שמותר לעשות כך אלא גם ראוי ונכון כך לנהוג, וכפי שמבואר בשו"ע וביאור הלכה סי' קעד, שהואיל ונחלקו הפוסקים אם מברכים על מים באמצע הסעודה, הנכון ביותר הוא לברך על מעט מים לפני הסעודה ולכוין לפטור גם את המים שבתוך הסעודה. טעם נוסף יש למנהג זה, משום שלעיתים אדם בא לסעודתו כשהוא כבר צמא, ונמצא ששתיית המים בסעודה אינה באה מחמת המזון, ואפשר שאינה נפטרת על ידי הפת [העיקר להלכה שאף באופן זה אינו חייב מעיקר הדין לברך, כיון שסוף סוף הוא שותה את המים כדי לאפשר לעצמו לאכול את הפת ביתר נוחות, ועדיין הם טפלים לה].

אלא שנחלקו הפוסקים אם על שתייה כזו מברכים ברכה אחרונה או שלענין זה די בברכת המזון שמברך בסוף, וכפי שהאריך בזה המשנה ברורה שם ס"ק כה, לכן יש להקפיד לשתות כמות מועטת [פחות מ86 סמ"ק או בהרבה לגימות קטנות] כדי שלא להתחייב בברכה אחרונה על שתייה זו.

כמו כן העיר המשנה ברורה שם ס"ק לט, שגם אלו שאינם מקפידים בכך לענין שתיית יין שהעיקר להלכה שאינם מחוייבים בברכה בסעודה, ראוי שינהגו כך כאשר רוצים לשתות משקאות חריפים בסעודה, שבזה נחלקו הפוסקים אם הם נפטרים בברכת הפת, או שדינם כקינוח שמברכים עליו בסעודה.

בהצלחה.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל