לתרומות לחץ כאן

שיעור עיכול בשתייה / היה בדעתו לחזור ולשתות האם חייב לברך שנית לאחר שיעור עיכול?

שלום כבוד הרב. אם שתיתי כוס מים, ולא ברכתי ברכה אחרונה, ואחרי חצי שעה אני שוב רוצה לשתות, צריך לברך שוב? מהו הפרק זמן בין כוס לכוס כדי שאני אברך? תודה וכל טוב

תשובה:

שלום רב

אם לא היה בדעתך תחילה לשוב ולשתות אין ספק שצריך לחזור ולברך, ואת הברכה האחרונה על השתיה הקודמת הפסדת כיון שחצי שעה הוא שיעור עיכול בשתייה שלאחר שעבר שוב לא ניתן לברך. אולם אם היה בדעתך לשוב ולשתות, נחלקו בכך הפוסקים, ולהלכה אין צורך לברך שנית. על ההנהגה הראויה למעשה בענין זה ראה במקורות.

מקורות:

אדם שאוכל ועבר שיעור עיכול מאכילתו חייב לברך פעם נוספת כשימשיך לאכול, ושיעור עיכול בשתייה הוא קצר מאוד, יש אומרים 12 דק' ויש אומרים חצי שעה, וכך ידוע מהבן איש חי, ואם כן יש לדון במי ששתה וכעבור שעה רוצה לשתות שנית אם חייב בברכה ראשונה.

להלכה, המגן אברהם הובא במשנה ברורה סי' קפד ס"ק יז סובר שחייבים לברך פעם נוספת, אולם הרבה אחרונים חולקים עליו בזה, וכן עיקר שאין חיוב לברך שנית כיון שהיתה דעתו מתחילה כך לנהוג. וע"ע מש"כ בזה בס' ציץ אליעזר חי"ב סי' א. אולם, בשו"ת מנחת יצחק ח"ה סי' קב העיר, שמנהג זה אינו ראוי, כי אף שאכן לא חייבים לברך שנית ברכה ראשונה, מכל מקום מפסידים על ידי כך ברכה אחרונה, שכן כיון שעבר שיעור עיכול, הברכה שיברך בסוף לא תעלה לו לשתייה הראשונה, ולכן עדיף לדעתו לברך ברכה אחרונה אחרי כל שתייה וממילא לברך ברכה ראשונה אחר כך. וכבר הקדימו בזה בשו"ע הרב סי' קצ סעי' ז, שאם אינו שותה מיד שוב, יברך ברכה אחרונה כדי שלא יעבור שיעור עיכול ויפסיד.

שיטה מחודשת יש בזה להגאון רבי עובדיה יוסף זצ"ל, והובא בספרו יחוה דעת בכמה מקומות, ראה ח"ו סי' יא, שאף שהוא מברך ברכה אחרונה על הכוס הקודמת הוא אינו מברך ברכה ראשונה על הכוס הבאה, כיון שלא הסיח דעתו מהשתייה בכך שבירך ברכה אחרונה, וכל רצונו לא היה אלא לברך בתוך שיעור עיכול.

הצטרף לדיון

7 תגובות

  1. לכאורה הרב עובדיה מסתמך על המ"א בסימן ק"צ ס"ק ג, שברכה אחרונה של מעין משלש או בורא נפשות היא מדין היסח הדעת ולא משום סילוק. נכון שהרבה מן האחרונים סוברים בדעת המ"א שדווקא בטעה ובירך ברכה אחרונה אז לא הוי סילוק כשהיה בדעתו להמשיך ולאכול. אבל נראה שהרב עובדיה למד שאפילו כשבירך ברכה אחרונה בכוונה לא הוי סילוק והפסק אלא הסחת דעת. ויקטור בוחניק רחובות

  2. דיון מעניין
    אני גם זוכרת שלמדתי את השיטה של לברך ברכה אחרונה אך לא ראשונה
    אך זכור לי שדובר דווקא על מים וגם שהאדם צריך לכוון שברצונו לשתות עוד והברכה היא רק כדי שלא יעבור שיעור עיקול

  3. לרבנים שלום, אם שתית כוס מיץ והתחייבתי ברכה אחרונה ,כעת אני רוצה כוס קפה ,אבל מכיון שאת שתיית הקפה אני ימשוך על פני יותר מחצי שעה האם יהיה מותר לי לברך כעת ברכת בורא נפשות ומייד אחר כך שהכל ואפילו שזה נראה ברכה שאינה צריכה אבל בכל מקרה אני יצטרך להגיע למצב הזה, אם לא עכשיו ,עוד חצי שעה ,תוך כדי שתיית הקפה . תודה רבה

  4. כאשר אתה ממשיך לשתות ולא מפסק חצי שעה ללא שתייה אין בעיה עם השיעור עיכול. כמו שאדם אוכל סעודה שנמשכת כמה שעות שאין בו חשש זה. הבעיה היא רק כאשר יש חצי שעה שאתה לא שותה כלל.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל