מתנות לאביונים – לחץ כאן

מה עושים כשיש שכנים חילונים שעובדים בגינה המשותף בשמיטה?

שבוע טוב
הגר בבית משוף ובו דיירים מחללי שבת רח״ל, המשתמשים במעלית ובחשמל בשבת, כדת מה לעשות עם דמי הועד בית, אין הוא נחשב למסייע בידי עוברי עבירה? האם ניתן לומר שמה שהוא משלם הולך למשל לנקוי או שצריך להדגיש זאת במפורש?
ומה בנוגע לעבודות הגינון בשמיטה?
תודה רבה

תשובה:

שבוע טוב.

1. אין זה נחשב מסייע בידי עוברי עבירה. זו חובתו להשתתף בתשלומי ועת הבית, והתשלום שהוא משלם ממילא אינו מוגדר כתשלום על חילול שבת.

2. הוא יכול לומר לשכנים הוא אינו משלם על הגינון. ואין הוא חייב לשלם על כך מצד הדין. ואם הם בכל זאת יחייבוהו, שיאמר להם שהוא משלם רק על הדברים האחרים. בנוסף, עליו להפקיר לפני שלשה את חלקו בגינה, וראה במקורות.

מקורות:

אדם שגר בבנין משותף עם שכנים שאינם שומרי תורה ומצוות ורוצים לעבוד בגינה בשנת השמיטה עי' שו"ת משנת יוסף ח"א סי' מב שכתב שאם עושים של מלאכות דאורייתא, עליו להפקיר את חלקו רק לשנת השמיטה [עי' טור או"ח סי' רמז שכתב לגבי שביתת בהמתו, שניתן להפקיר רק לשבת]. אולם אם הם עושים מלאכות דרבנן אינו צריך להפקיר משום שהגדר הוא בדרבנן הוא שהאיש עצמו אסור לו לעבוד. וראה בשו"ת מנחת שלמה סי' נא. וראה עוד בילקוט יוסף מצוות התלויות בארץ עמוד קלה.

Join the Conversation

2 Comments

  1. אם אני מבין טוב הכוונה ב1 שממילא השתתפותו בועד בית היא בעד דברים שאינם כרוכים באיסור, וא״צ להדגיש זאת להדיא. הבנתי נכון?

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל