מתנות לאביונים – לחץ כאן

מה עושים עם החלה לאחר ההפרשה?

שלום רב.
שמעתי שלאחרונה הוקם בהמלצת גדולי ישראל שליט”א, בראשם הגר”ח קנייבסקי שליט”א, ארגון ‘מוקד שריפת חלה’. המורה לשרוף את החלה באש בפני עצמה לא על הגז ןלא בתנור גם אם החלה בתוך נייר כסף.
האם כך ראוי לנהוג או שאפשר לאבד בכל דרך גם בזריקה לאשפה.
אם אפשר לפרט קצת בתשובה ולהביא מקורות.
תודה וכל טוב

תשובה:

שלום רב

ראשית אכן יש בעיה לא פשוטה לשרוף את החלה בבית, שכן החלה נחשבת טבל ואסורה באכילה, ואם אתה שורף חלה בתנור זה נחשב כאילו הכנסת שם מאכלות אסורות ממש!

ניתן לעשות זאת על ידי שעוטפים היטב בנייר כסף אבל זה לא מומלץ כיון שזה עלול להפתח, ובודאי אין להניחה על תבנית אפייה. לכן, דבר גדול עשו אלו שיצרו כזה מן מקום שאדם יכול לשרוף את החלה בזריזות ללא חשש של מאכלות אסורות.

מקורות:

המקור לכך שלכתחילה יש לרוף את החלה, הוא ברמב"ם פ"ה הל' ט ובשו"ע סי' שכב סעי' ד, שהואיל והחלה בזמן הזה אסורה באכילה כיון שאינה נשמרת בטהרה, יש לשורפה. ולמדו זאת מסוגית הגמרא בתמורה לג ע"ב, שם מבואר שתרומה טמאה היא מהקדשים הנשרפים ונאמר שם הנשרפים לא יקברו, כלומר שיש צורך דוקא לשרוף, כדי שלא יבואו לאוכלה.

אולם, בתוס' שם כתבו, כיון שהטעם הוא שלא יבוא לאוכלו, כל דרך בה יוכל לאבדה מן העולם היא מותרת וראויה, ומביאים שכן דעת רש"י בפסחים, וכן הכריע החזון איש מעשרות  סי' ז ס"ק יג, שאדם שקשה לו לשרוף את החלה יאבדה מהעולם בדרך אחרת. וראה דרך אמונה ח"ג עמ' 754 שלדעה זו מותר להשליכה לאשפה כשהיא עטופה היטב.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל