לתרומות לחץ כאן

האם מותר לכבד במאכל ובמשקה אדם שאינו מברך?

אני מעסיקה בביתי עוזרת בית יהודיה שרחוקה מאד משמירת תורה ומצוות ממוצא רוסי, שמעתי שיש הלכה שאסור לכבד יהודי שאתה יודע שהוא לא יברך. רציתי לשאול: האם יש מקום להקל בזה, כי לא נעים לי שוב ושוב לבקש שיברך. – אבל לזה מצאתי פתרון שהדפסתי לה את הברכה בגדול ואני מניחה לה ליד הכיבוד, הבעיה היא שהרי לא נטלה ידיים לפני הברכה, מה עדיף לברך עם ידיים טמאות, או לא לברך בכלל. ומה באמת עושים, זה מאד לא נעים להעסיק מישהו כמה שעות בביתך ולא לכבדו

תשובה:

שלום רב.

בכל מקרה בו מקובל לכבד במאכל ומשקה [אורח, עוזרת בית, פועל שעושה מלאכה בבית] מותר להגיש לפניו אוכל אף שלא יברך, כדי שלא יבואו לידי איבה וחילול ה'.

מקורות:

כתב השולחן ערוך סימן קס"ט ס"ב 'לא יתן לאכול אלא למי שיודע בו שיברך'. איסור זה הוא מצד 'לפני עיור לא תתן מכשול' (ובפמ"ג סק"ב כתב שהוא גם מצד מצווה הבאה בעבירה).

על אף האמור, ישנם הרבה מקרים בהם כתבו הפוסקים שניתן להקל באיסור זה:

1. אם יבוא לידי שנאת הדת כתב הגרש"ז אוירבאך זצ"ל (במנחת שלמה א,לה) להתיר כיון שמצילו מאיסור חמור יותר מאשר לאכול בלא ברכה, וכן כתב החזו"א (שביעית יב,ט).

2. לצורך קירוב רחוקים. (אגרות משה או"ח ח"ה סי' יג, והוסיף בשו"ת תשו"ה ח"א תפג שבכה"ג לא מיקרי נותן 'מכשול' כיון שהקירוב הוא לטובתו וכ"כ בשבט הקהתי ח"ד שכט)

3. במקום הפסד. (אגרות משה שם)

4. אם ימנע בעקבות כך מלאכול מאכלות אסורות (כדברי רבי עקיבא אייגר בגליון השו"ע יו"ד קפא,ו לענין הקפת הראש על ידי האשה שאע"פ שמכשילתו באיסור אך חוסכת ממנו איסור אחר, וכן פסק השבט הלוי ד,יז).

במקרה זה שמביא מאכל למקום העבודה לרגל חג וכדו' על ידי הבאת המזונות לציבור העובדים יש לומר שיש בזה גם קירוב רחוקים בכך שרואים את הנהגתו הראויה של יהודי שומר תורה ומצוות, וגם מניעת חילול ה' אם לא היית מביא כמו כולם, וגם יש צד שמנעת מהם באותו הזמן לאכול מאכלות אסורות. אך בכל מקרה עדיף לברך בקול ולומר להם לצאת (ואף אם לא יבינו ולא יתכוונו לצאת, די בכך, כך מובא באיגרות הקהילות יעקב ח"א עמוד קמא), או לומר להם לברך שבזה כתב המחצית השקל סוס"ק ו' שם שסגי כשאומר לו לברך אף אם בסוף לא יברך, וכך מסופר במעשה איש ח"א עמוד רלד שכשהגיע בן גוריון לבקר אצל החזו"א שאלוהו איך יגיש בפניו לאכול, ואמר שיאמר לו לברך ובכך סגי.

יש לציין, שאם לא רוב העובדים מביאים אלא רק חלקם ואם לא תביא לא יורגש הדבר כלל, אין להביא אלא אם כן יקויים אחד מהתנאים שהובאו לעיל.

הצטרף לדיון

2 תגובות

  1. קודם כל תודה רבה מאד מאד עזר לי, וכן תודה על המענה המהיר, כהמשך לשאלה- אני יכולה להשפיע על העוזרת לברך, ע"י שאני מניחה לה פתק שבו כתוב נוסח הברכה, אבל לבקש שתיטול ידים לפני זה, זה כבר יותר מידי לבקש ממנה, מה עדיף, שלא תברך כי הרי בן אדם שאינו שומר תורה ומצוות מסתובב כל הזמן עם ידים טמאות, או שתברך בכל מקרה, או אולי להציע לה את הברכה בלי שם השם?
    תזכו למצוות.

  2. אין קשר בין הברכה לנטילת ידים, וודאי עדיף שתברך גם אם ידיה טמאות. כמו כן, במשך היום בדרך כלל אדם רוחץ ידיו 3 פעמים וממילא סרה ממנו הטומאה [הכלי להרבה פוסקים אינו מעכב]. אם תוכלי לעשות שתברך זה טוב.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל