לתרומות לחץ כאן

שבות דשבות במקום מצוה

ערב טוב
שאלה א: האם יצירת זרם חשמלי חדש, כשמדליקים מאוורר/ מזגן או מנורת ליבון הינו איסור מהתורה או מחכמים?

שאלה ב: דעת הרב עובדיה ששבות דשבות מותרת על ידי ישראל לצורך מצווה, בין דרבנן ויש בה הנאת הגוף לבין דאורייתא אם כך, האם מותר להדליק מזגן או מאוורר בשינוי כאשר חם ומזיעים, או כאשר קר, לצורך מצוות עונג שבת, מניעת צער בשבת?

בתודה מראש

שלום רב.

עצם ההנחה שחיבור מעגל חשמלי ללא אש אינו אסור אלא מדרבנן הוא מחלוקת גדולה ומפורסמת בין פוסקי זמנינו. דעת החזון איש (סי' נ ס"ק ט) שהדבר אסור גם משום איסור בונה ומדאורייתא, לפי שסגירת המעגל החשמלי והעמדת הכלי על מתכונתו נחשבת בנין. כמה מהפוסקים חששו לדעה זו, ראה שו"ת אגרות משה ח"ד סי' פד, ובס' ארחות שבת פרק כו עמ' נט בשם הגרי"ש אלישיב והגר"ש וואזנר. אך יש שהקלו וסברו שסגירת מעגל חשמלי אינה אסורה אלא מדרבנן, ולדבריהם רק הדלקת נורת ליבון אסורה מדאורייתא משום מבעיר ולא שאר חיבורים חשמליים.

ולעצם שאלתך, בספרי הפוסקים לא התירו שבות דשבות על ידי ישראל [ובשינוי] אלא רק על ידי גוי שהוא שבות קל. וגם על ידי גוי לא התירו בכל צער מועט של חום או קור אלא בצורך מרובה או מצוה שאי אפשר כלל לקיימה אלא באופן זה.

מקורות:

על כך שדין שבות דשבות נאמר רק בגוי ולא בישראל, ראה פרי מגדים סי' שז א"א ס"ק ז, שו"ת מהר"ם שיק או"ח סי' קכא, וראה ביאור הלכה סי' שמט שהסתפק בזה, וע"ע חזון איש סי' קג ס"ק יט.

הצטרף לדיון

6 תגובות

 1. הרב, לכאורה יש מקורות אחרים שהתירו שבות דשבות ע"י ישראל בשינוי:
  האלף לך שלמה קמ"ו; מהר"ם בריסק, ב, סד-סו; לוית חן ל"ה
  וכן מגן אברהם סימן שז ס"ק ז
  " דבמקום הפסד גדול יש להתיר שבות ע"י עכו"ם אפי' כדרכו ושבות ע"י ישראל שלא כדרכו אבל בלא"ה אין להקל כלל "

 2. אין כל היתר לומר. לרמוז שלא בדרך ציווי [כמה היו שמחים כאן אם לא היה אור] זה מותר, רק לגבי כיבוי שזה דבר שאין בו הנאה אלא מניעת נזק, לגבי הדלקה אסור, משום הנאה ממעשה שבת.

 3. הרב עובדיה יוסף ז"ל מתיר שבות דשבות במקום מצווה ע"י ישראל, וילקוט יוסף מתיר להדליק מזגן ע"י ישראל במקום צורך גדול.
  ובכלל, כתב הר"ן והביאו מרן הרב עובדיה ז"ל, ששבות כלאחר יד ע"י ישראל קיל טפי משבות ע"י גוי הנעשה כדרכו.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל