לתרומות לחץ כאן

דיבור בשירותים כשאינו נכנס להתפנות

האם מותר לדבר בביה"כ כשלא עושה צרכיו. והאם יש נפק"מ בשירותים של היום לענין זה?

תשובה:

שלום רב,

לצורך, מותר לדבר בבית הכסא גם כשאינו נכנס להתפנות.

מקורות:

בפשטות הסיבה שאסור לדבר בבבית הכסא הוא משום צניעות. ראה ברמב"ם הלכות דעות (פרק ה' הלכה ו') "צניעות גדולה נוהגים תלמידי חכמים בעצמן, וכו', ולא ידבר כשהוא נפנה אפילו לצורך גדול, וכדרך שנוהג צניעות ביום בבית הכסא כך נוהג בלילה". וראה עוד ברמ"א סי' ג' שכתב בשם האור זרוע שאסור לדבר בבית הכסא משום צניעות. וכן נראה מדברי הגמ' בברכות סב,ב. ואם כך, נראה שאם אינו נכנס לשם לעשות צרכיו אין בזה כל ענין של צניעות.

ואכן בשערי תשובה (סי' ג' סק"ב) "עיין ברמב"ם פ"ה מהלכות דעות איתא ולא ידבר כשהוא נפנה אפי' לצורך גדול ובמח"ב כ' שיצא לו מעובדא דרב ספרא דמייתי בברכות ובתמיד ע"ש ואפשר דהרמב"ם דוקא בשעה שהוא נפנה ממש קאמר דאפי' לצורך גדול אסור והרמ"א שכתב ולא ידבר שם דהיינו בבהכ"ס אפשר דבעת שאינו נפנה עדיין שרי לצורך". וראה שם במשנה ברורה. יתכן שיש גם הבדל בין עומד להתפנות לבין נכנס שלא על דעת להתפנות שזה קל יותר.

בנוסף, יש לדעת שיש שכתבו שהגדרת בית הכסא הוא רק בתוך האסלה עצמה. ראה בשו"ת אור לציון (ח"א או"ח סי' א'). ועי' עוד בשו"ת מנחת יצחק ח"א סי' ס'.

וראה עוד בבן איש חי (שנה א' ויצא, אות י') שכתב סיבה אחרת מדוע אסור לדבר בבית הכסא: "מצד שהחיצונים יונקים מן הדיבור בבית הכסא".

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל