זימן בקטן / מכונות גילוח בזמנינו / כתמי נידה בפד / זהירות בכבוד ספרי קודש

קטן שאכל ירק או מזונות מצטרף לזימון בשלשה? [לדעת השו"ע].
האם מותר להתגלח במכונות גילוח המצויות בימנו?
האם תחבושת היגיינית מקבלת טומאה לגבי כתמים?
האם מותר להפוך סידור? והאם שרואים ספרים הפוכים צריך מן הדין להפוך אותם או לא?
מה דעת הרבנים שליט"א על מ"ש בשו"ת מנחת אשר סי' י"ד – בהיתר שימוש במגבונים בשבת?
בברכה,
אשמח אם אקבל תשובות בהקדם

תשובה:

שלום רב.

א. קטן אינו מצטרף לזימון, כמבואר בשו"ע סי' קצט סעי' ו.

ב. בענין גילוח במכונות גילוח יש דעות חלוקות. ידוע שהגרי"ש אלישיב והגרש"ז אויערבך נמנעו מלענות על מכונות מחמת המכשולים הרבים המצויים בהם. בדרך כלל, מכונה בעל רשת עבה מעט שאין בה סכין כפול [דבל אקשן] יש שהתירו להשתמש בה. כך מפורסם בשם הגרח"פ שיינברג. למכון הטכנולוגי לבעיות הלכה שבשכונת בית וגן בירושלים יש מכונה שייצרו בהתאם לכל כללי ההלכה.

ג. לגבי פד – תחבושת הגיינית אם מקבלת טומאת כתמים נחלקו הדעות והמיקל בכך יש לו על מי לסמוך, וכפי שביארנו בהרחבה כאן

ד. כמובן, אין היתר להפוך ספר קודש כיון שיש בכך מנהג של בזיון. וכמו כן כשרואים ספר הפוך יש להופכו לצידו העליון ולנשקו. דין זה הובא בס' חסידים סי' תתקמג ובמנהגי המהרי"ל ליקוטים אות פ. וראה רמ"א יו"ד סי' רפב סעי' ה.

ה. בנוגע לשימוש במגבונים לחים בשבת יש דעות חלוקות. הג"א וויס אכן מתיר בתשובה הנ"ל, ואילו בס' ארחות שבת בבירורים שבסוף חלק א האריכו לאסור משום סוחט. כמדומה שמנהג העולם להחמיר בזה. מרבי ב"צ מוצפי שליט"א שמעתי שמתיר כאשר מנגב בעדינות ללא סחיטה, אולם, נדמה שקשה להזהר בכך.

בהצלחה בכל!

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל