לתרומות לחץ כאן

הכנסת עובדת זרה שיש לה צלב הביתה / השכרת בית לגוי בא"י ובחו"ל

א. אם יש משרתת גוי' בבית, ועלי' יש שרשרת עם צלב, מה הדין.
ב. היום. [שאין ע"ז ממש] האם מותר להשכיר בית לגוי. בארץ. ובחו"ל.

תשובה:

שלום רב.

א. צלב שהגויים עונדים על צוואריהם אין לו דין עבודה זרה כיון שאינו עשוי לשמש כע"ז אלא לזכרון בעלמא ולכבודו של אותו האיש.

ב. בנוגע להשכרת בית בחו"ל, כתב הטור סי' קנא והרמ"א שם הביאו להלכה שמנהג העולם להקל, ובש"ך שם פירש שסומכים על כך שאינם מביאים בדרך כלל עבודה זרה הבית. וראה עוד הרחבה בזה ברא"ש ע"ז פ"א סי' כב. בשו"ת בנימין זאב סי' קסד כתב לכך טעמים נוספים: יש אומרים שאיסור זה אינו נוהג אלא בארץ ישראל, שם גם כאשר הבית מושכר לגוי הוא מוגדר כשל היהודי ועדיין נוהג בו האיסור של ולא תביא תועבה אל ביתך ולא בחו"ל. ויש שסוברים שאיסור זה נאמר רק כאשר גם היהודי דר עמו בבית, אבל בלא זה כיון שהבית מושכר אינו נחשב "ביתך", ועיי"ש עוד בהרחבה.

[החילוק בין הדעות השונות הוא בעצם ההגדרה של שכירות, אם היא נחשבת כקנין לזמן הוא שגוף הקרקע נשאר לעולם של הבעלים הראשונים, ולשוכר יש זכות השתמשות בלבד, וממילא ניתן לכלול זאת בולא תביא תועבה אל ביתך שהרי עדיין גוף הקרקע היא של הישראל].

בנוגע לארץ ישראל יש מקום להחמיר משתי סיבות: א. יש סוברים שבאופן זה שייך האיסור ולא תביא תועבה אל ביתך, וכאמור לעיל, וכמו כן, לדעת ס החינוך מצוה צד יש בכך איסור של לא תחנם. אף שרוב הפוסקים חולקים עליו וסבורים שאיסור זה נאמר רק לגבי מכירת קרקע לגוי ולא לגבי השכרתה. וראה שו"ע שם סעי' ח שפסק שמותר להשכיר בית לגוי בארץ ישראל.

מקורות:

א. ראה רמ"א יו"ד סי' קמא סעי' א, שו"ת יחוה דעת ח"ג סי' סה.

הצטרף לדיון

2 תגובות

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל