כותב בשבת על ידי סגירת סוודר שיש עליו אותיות

קפוצ'ון של חברה כמו fox שיש עליו כיתוב בחזית fox ויש ריץ' רץ' שנסגר באמצע האות o וע"י הסגירה נכתבת המילה fox, האם מותר לסוגרו או לפותחו בשבת

תשובה:

שלום רב.

שאלתך נידונה בהרחבה בספרי הפוסקים, להלכה נחלקו בכך הדעות ובמשנה ברורה הכריע להקל שמותר ללובשו ולסוגרו בשבת.

מקורות:

ראה מג"א סי' שמ ס"ק ו לענין ספר שיש אותיות על חודי דפיו אם מותר לפותחו ולסוגרו בשבת, שהרמ"א בתשובותיו מתיר והלבוש אוסר. בטעם דברי הרמ"א כתב המשנה ברורה שם ס"ק יז שהואיל והספר עומד להפתח ולהסגר תמיד אין כאן כתיבה ומחיקה והכל קיים תמיד. אולם, מדברי הרמ"א עצמו נראה שסבר, שמעשה של קירוב והרחקה לבד אינם אסורים משום כתיבה ומחיקה [נפק"מ לגבי קירוב חלקי נייר שאינם מחוברים]. החזון איש סי' סא תמה הרבה על ביאורו של המשנה ברורה, ומפרש שטעם המקילים בזה משום שהוא פסיק רישא בתרי דרבנן, שהרי זו מלאכה שאינה מתקיימת והפותח וסוגר אינו מתכוין כלל למעשה של כתיבה, כמו כן דומה הדבר למקלקל, שהרי אין זו מחיקה על מנת לכתוב [חילוק זה אינו מסביר מדוע מותר גם לסגור את הספר].

בכל מקרה אין לאסור פתיחת ספר שיש על חודי דפיו ציורים חסרי משמעות, כמבואר בס' שמירת שבת כהלכתה פרק כח הערה ח.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל