לתרומות לחץ כאן

מחיר דירה ששונה למראית עין, מי משלם עליית מס הרכישה

רכשתי דירה. בתנאי הרכישה ביקש המוכר בגלל סיבות הנוגעות לו שאותן הוא לא פירש לרשום את מחיר הדירה על מיליון ושמונה-מאות שקלים בעוד שבפועל מחיר הדירה יהיה מליון וחצי ש"ח בלבד כתמורה לכך הוא הסכים להוריד עשרים אלף ש"ח ממחיר הדירה ולהעמידה על מיליון ארבע מאות ושמונים ש"ח בלבד. מה שלא הובהר במעמד זה הוא שמס הרכישה על מיליון ושמונה מאות הוא כ12.000 ש"ח לעומת מס רכישה של 1030 ש"ח בלבד על מיליון וחצי. אמנם במהלך השיחה הוזכר שהרף התחתון של מס רכישה הוא כמליון ארבע מאות שמונים, אבל דבר זה הוזכר ברפרוף ולא הובהרה העלות שתהיה לפי המחיר שיירשם בחוזה. לחצנו כף על סכום של מליון ארבע מאות שמונים ורישום של מיליון שמונה מאות והעברנו את הטיפול לעורכי הדין. סמוך למועד חתימת החוזה התברר שמס הרכישה יהיה גבוה בהרבה כתוצאה מהרישום. שאלתי היא: מי אמור לשלם את מס הרכישה המוכר או הקונה? אודה לתשובתכם המהירה.

תשובה:

שלום רב,

הקונה חייב לשלם את המס.

מלכתחילה היה ברור שמס הרכישה יהיה יותר גבוה עקב העלאת המחיר. אם המס היה עולה ביותר מעשרים אלף ש"ח היה מקום לקונה לטעון שברור שעל דעת כן לא הסכים להסתפק בפיצוי של עשרים אלף ש"ח, שהרי הוא פחות מהנזק הכספי. אבל במצב זה שתוספת המס עדיין נמוכה בהרבה מהפיצוי, אין סיבה לומר שעל דעת כן לא הסכים.

בנוסף לכך יש לציין, מס רכישה חל על הקונה והוא זה שבא לתבוע מהמוכר לשלם לו, כל שכל עוד שלא ברור שהמוכר התחייב לשלם אותו, לא ניתן לחייב אותו, גם אם הקונה מוחזק בכסף אחר (כגון: תמורת הדירה).

מקורות:

בנוסף לסברא שהוזכרה יש לציין מה שכתב בספר בית מאיר על דברי הט"ז באבן העזר סי' קיד סק"ב, באחד שהתחייב מזונות והן התייקרו מאוד, שאינו יכול לטעון שלא עלתה על דעתו שהמזונות יתייקרו כל כך, כיון שידע שהמזונות עלולות להתייקר היה מוטל עליו להתנות שאינו מתחייב אלא עד גבול מסוים.

לעניין מה שכתבנו שאף אם הקונה מוחזק יש צורך שיהיה הסכם ברור שהמוכר התחייב לשלם, עיין ברמ"א חו"מ סי' סה סעיף כג שאם יש למלווה על הלווה שני שטרות והמלווה מחל על אחד מהם, הקטן מחול, אף שהלווה מוחזק בכסף.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל