לתרומות לחץ כאן

פתיחת דלת בשבת על ידי כרטיס אלקטרוני באמצעות גוי

מי שנמצא בבית מלון והחדר שלו נפתח ע"י כרטיס האם מותר לומר לעכו"ם לפתוח.
והאם יש נפק"מ אם אומר לו קודם השבת.
בבקשה לפרט לפי כל [כמה] השיטות.

תשובה:

שלום רב.

אסור לומר לגוי לפתוח את הדלת על ידי הכרטיס, כיון שפעולה זו מתבצעת על ידי סגירת מעגל חשמלי וכרוכה בחשש איסור תורה. כיון שכך אסור לומר לו גם לפני שבת לעשות זאת.

אדם שנאלץ להתאכסן בבית מלון שיש בו התקן כזה, ינהג כך: באם הדלת יכולה להפתח גם באמצעות מפתח, יש לסדר לפני שבת שבית המלון יספק מפתח כנדרש ולא יזדקק להיתרים אחרים. במקרה שלא ניתן לפתוח את הדלת במפתח, יוכל לומר לגוי שיש לו עבורו איזה דבר מתיקה בחדר, כך שהגוי יפתח את החדר לצורך עצמו ולא לצורך היהודי. באם זה לא מתאפשר, נראה שמותר לרמוז לגוי על הצורך בפתיחת הדלת, שלא בדרך ציווי כגון שיאמר לו מדוע לא פתחת לי את הדלת בשבת שעברה… ויש שהחמירו בזה כפי שנבאר להלן במקורות. גם לדעת המקילים עדיף לעשות זאת בערב שבת. לעיתים ניתן להדביק דבק סלוטיפ על הלשונית כך שהחדר לא יסגר כל השבת. החיסרון בכך, שהחדר אינו נעול… .

כמו כן חשוב לדעת, שבבתי מלון רבים מצויים מכשולות נוספים, כגון עין אלקטרונית הבודקת עם האדם בחדר כדי להדליק ולכבות את המזגן או את האור וכיוצא בזה.

מקורות:

על אמירה לגוי ביום חול לעשות מלאכה בשבת, ראה שו"ע סי' שז סעי' ב. לגבי רמיזה לגוי לעשות מלאכה עבור היהודי בשבת, אף שאין בזה לכאורה איסור של אמירה לגוי מכל מקום יש בזה חשש נוסף של הנאה ממעשה של גוי הנעשה עבור יהודי בשבת, לכן, לכתחילה העדפנו את האופן הראשון, שיציע לגוי דבר מתיקה המצוי בחדר, אולם, כאשר זה לא מתאפשר, נחלקו בזה הדעות: דעת הגרי"ש אלישיב הובא בס' מלכים אמניך עמ' תקכה, שהואיל והגוי לא נתן משהו חיובי אלא רק הסיר את המונע מלהכנס לחדר, אין כאן הנאה ממש האסורה בשבת, אולם, בשו"ת אגרות משה או"ח ח"ד סי' עא אסר זאת, בשעת הצורך ניתן לסמוך על דעת הגריש"א ולהתיר. על כך דין רמיזה לגוי ראה שו"ע או"ח סי' שז סעי' ב וברמ"א שם סעי' כב, וע"ע מג"א שם ס"ק כ.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל