לתרומות לחץ כאן

לפני עיור כשמכשיל את חברו בדבר האסור לו לפי דעתו

שלום רב
חזק וברוך ראשית כל.

היכן כתוב השו"ע הדין שאסור למורה הוראה לפסוק לשואל כנגד רבותיו ?

לדוגמא לספרדי מרן וכו' …

תודה רבה
יישר כח

תשובה:

שלום רב.

הלכה זו אינה מופיעה במפורש בשו"ע היא סברא פשוטה, שהואיל ואותו שואל מחוייב לנהוג כהוראת רבותיו, יש לספק לו את הידיעות הנצרכות לקיום חובותיו. נידון מעניין יש בהקשר לזה, אם ראובן יודע ששמעון מכריע לאיסור בענין כל שהוא, אולם ראובן עצמו נוקט בכך כדעת המקילים, אם כאשר הוא מטעה אותו ומעלים ממנו שהמאכל שהוא מגיש לפניו אסור לדעתו הוא עובר בכך באיסור של לפני עיור לא תתן מכשול.

מקורות:

ראה ריטב"א סוכה ד"י ע"ב שבאופן זה עובר המכשיל באיסור של לפני עיור לא תתן מכשול ושכן דעת רבו וכן כתבו הארחות חיים ח"ב הלכות איסורי מאכלות סימן ג והמהרלב"ח סימן קכ"א בשם הרא"ה ועיין ברמ"א יור"ד סימן קי"ט ס"ז ובש"ך סק"כ שכן דעת הגהות מרדכי פ"ק דיבמות סימן צ"ו וע"ע בזרע אמת ח"ב סימן י"ט ובשו"ת כתב סופר תיור"ד סימן ע"ז וביחו"ד ח"א סימן י וח"ד סימן נ"ג. אולם, הפרי חדש במנהגי איסור והיתר או"ח סי' תצו ס"ק כג נקט בפשיטות שאף שאין לעשות כן לכתחילה, אין בכך משום לפני עיור לא תתן מכשול.

הצטרף לדיון

2 תגובות

  1. לכבוד הרב
    אם כך איך מותר ללכת עם פאה?הרי יש כאלה שאוסרים ואתה מכשיל אותם
    ואם נרצה לומר ששם יש לו את האופציה לא להסתכל אז כל אישה תוכל ללכת איך שבא לה.לא?
    אשמח אם כבוד הרב יאיר את עיני

  2. שוב, לפני עיור הוא כאשר אתה מגיש משהו למישהו, זה שאדם הולך ברחוב או לצורך הענין מתפלל בבית הנסת ואנשים עושים מחמת כן עבירות, זה לא נחשב לפני עיור, אלא שיש חיוב לאשה ללכת בצניעות כדי לא להכשיל, וזה חיוב מיוחד לאשה, אך כאשר היא הולכת כמנהג והדרכת רבותיה, היא בסדר ואחרים צריכים להזהר. גם אשה שהולכת עם כובע עשויה לגרום הרהורי עבירה לאדם שרוצה בכך, וכי משום כך נכלא את הנשים בבתי מעצר?…

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל