נתינת צדקה לעניים שאינם מהוגנים אם נחשבת מצוה?

1.אם נתתי צדקה למישהו ובאמת אותו האיש לא צריך את זה-האם קיימתי את המצווה כי הקב"ה מצרף מחשבה למעשה?

תשובה:

שלום רב וחנוכה שמח.

אכן, מחשבה טובה ודאי יש כאן, אולם אין לכך מעלה של מצות צדקה ממש, שכן ידועים דברי הגמרא במסכת בבא בתרא דף ט עמוד ב: "אמר ירמיה לפני הקדוש ברוך הוא, רבונו של עולם [אפילו] בשעה שכופין את יצרן ומבקשין לעשות צדקה לפניך הכשילם בבני אדם שאינן מהוגנין כדי שלא יקבלו עליהן שכר". וכוונתו ששכר מצות צדקה אין כאם, אולם מחשבה טובה ודאי יש כאן.

ולפלא מה שכתב בס' ליקוטי יהושע על הכתוב כי אתה תשלם לאיש כמעשהו, דהיינו, שהקב"ה נוטתן שכר על מחשבה טובה כמעשה ממש, וצריך עיון כיצד יתיישבו הדברים עם דברי הגמרא בבבא בתרא שם.

ושתי תשובות ראיתי בענין זה: א. נתינת צדקה לעני שאינו הגון לא רק שאינה טובה אלא יש בה נזק, שכן אפשר שישתמש בכסף למטרות שאינן ראויות. ולפי זה אם נותן לאדם שאינו שלילי אלא שאינו נצרך לכך, יקבל על כך שכר. ב. מדובר באדם הנותן צדקה שלא לשם שמים ממש, ובזה לא יקבל שכר אלא אם כן יגיעו מעותיו לאדם עני.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל