תרומות – לחץ כאן

תבניות חד פעמיות אם חייבות טבילה / חיוב שואל בטבילת כלים

בבקשה
אני עסוק בה' טבילת כלים.
ביו"ד ס' ק"כ יש דין על השואל לטבול אם הראשון קנה מהגוי. הדין זה חל על מי שנשתמש ברשות או רק על השואל?

כלי אלומיניום, הסוג של חד פעמי, אבל בדרך כלל יכול להשתמש בהם יותר, המנהג שלא לטבול אותם. אם זה נכון?

תשובה:

חנוכה שמח!

א. הדין האמור בשו"ע שם סעי' ח, הוא שהואיל וכאשר הכלי נקנה מהגוי על ידי ישראל הוא מתחייב בטבילה, גם אדם אחר המשתמש בכלי זה [על ידי שאלה מתנה או אפילו שלא ברשות], אינו רשאי להשתמש בו ללא טבילה.

בנוגע לתבניות אלומניום חד פעמיות: אדם שמשתמש בהם באופן חד פעמי אינו חייב להטבילן, אולם אם הוא משתמש בהן כמה פעמים עד שמתבלות, יש מקום רב לחייבו טבילה. התבניות החד פעמיות שבהכשר הבד"ץ של העדה החרדית [חברת "מישרים" וכיוצא בזה, הן תוצרת הארץ ואינן חייבות טבילה, אלא אם כן צויין עליהן בפירוש שהן מתוצרת חו"ל.

מקורות:

על כך שבשימוש רב פעמי התבניות חייבות טבילה, ראה ס' הכשרות פרק ד סעי' כג.

Join the Conversation

5 Comments

  1. כיון דתוס' בפ"ו של שבת בענין כלי שאינה של קיימא וגם רמב"ם בפ"ב של ה' כלים לא חילקו בין שימוש של פעם א' או ב' וג' פעמים וכנראה כל שאינו בגדר בן קיימא לזמן ארוך בגדר אינו בן קיימא, מה ענין לחלק?

  2. אכן, רבי משה פיינשטיין צידד מכח הסברא שלך להקל להשתמש פעם נוספת, אולם ביותר מכך נראה שהכלי חשוב אצלו ואינו חד פעמי. נראה שיש הבדל בין כלי נייר שגם המשתמש בו פעמים רבות בטלה דעתו והוא אינו נחשב ביותר, לבין כלי מתכתי שנמכר בבודדים שעל ידי שימוש רב פעמי נעשה חשוב.

  3. ולדידך מה יהיה אם אני אומר שאני ישתמש בכלי אלומיני רק ג' פעמים ולא יותר לכא' אין הבדל אם אני אומר שאני ישתמש בו רק פעם א' או ג' פעמים דסוף סוף אין אני מחשיב הכלי כשאר כלי קיימים?

  4. אינני יודע לתת בזה את הגדר בכמה שימושים זה הופך להיות שימוש חשוב. הגר"מ פינשטיין דיבר על פעם אחת או שתים, אולי אם היו שואלים אותו על פעם שלישית היה מתרצה להתיר. הכלל המרכזי כאן, הוא שברגע שהתבנית מיועדת לשימוש עד שתבלה ותצא מכלל שימוש היא כלי לכל דבר, ואם היא מיועדת לשימש ארעי, היא אינה חייב בטבילה.

  5. לסברת הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל (קול צופייך חיי שרה תשס"ח) כלי מזון כגון צנצנות של גרבר לתינוקות או בקבוקי יין או מיץ ענבים מזכוכית לאחר שרוקנו מתוכנם ורצונו להשתמש בהם שנית – אינו צריך להטבילם, כיון שלדעת היצרנים כלי זה מיועד לחד פעמי, שלאחר השימוש בו משלכים אותו, והיהודי הוא שחישב לעשותו לכלי רב פעמי, ולכן גמר מלאכתו לכלי הוא על ידי היהודי, ואינו צריך טבילה, ואולי שגם כאן אפשר לצרף סברה זו, שהמחשבה להפכו לרב שימושי היא דעת היהודי, ולכן פטור מטבילה אפילו ישתמש בו עשרות פעמים.
    ולדעת הגאון הרב עובדיה יוסף זצ"ל (חזון עובדיה על הלכות שבת ח"ב) – יש להטבילם בלא ברכה, הרב משווה דין זה לקידוש, וכמו שמורד לדעת הרב לקדש עם כוס חד פעמי כיון ששם כלי עליו, כן צריך להטביל תבניות חד פעמי מאלומנים כיון ששם כלי עליו, וכלים חד פעמי מפלסטיק אינו מחייב טבילה, שלדעת הרב עובדיה כלים מפלסטיקים אפי' רב שחימושי אינם חייבים טבילה

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל