לתרומות לחץ כאן

מעבר במקום המוקף מצלמות חשמליות בשבת

הנידון: טכנולוגיה בשבת בדיר כבשים:
אנחנו גרים בחווה מבודדת בדרום הר חברון (סמוך לישוב טנא – עומרים), וברשותנו דיר עם עדר כבשים.
ידוע שעדרי צאן הם מטרה קלה לגניבות של ערבים, ובשנים האחרונות נגנבו אלפי ראשי צאן בלא שיתפסו את הגנבים. גם אצלנו בדיר היתה גניבה גדולה בשנה שעברה, ובקושי רב הצלחנו להשתקם מאותה גניבה שכמעט מוטטה אותנו מבחינה כלכלית ומוראלית.
אותם גניבות גם עלולות לבוא לידי סכנה, במידה והגנבים ירגישו מאויימים, הואיל וזה ברור שהם מגיעים חמושים. אם כי לא ידוע על מקרה שהגניבות הללו הביאו בפועל לידי סכנה, וזאת מהעובדה שהגנבים מצליחים להגיע ולהפתיע בלא שישימו לב אליהם.

בעקבות אותה גניבה החלטנו לשים כמה אמצעים טכנולוגים שיאפשרו לנו להתכונן מפני הסכנה. יש ברשותנו מצלמות מעגל סגור [שמכסה את רוב שטח הדיר] המחוברת למחשב, ושאפשר לתכנת אותה למספר משימות. אנחנו בקשנו מהמתקין, שיתכנת שבכל פעם שעובר מול המצלמה גוף שמעל גובה מטר וחצי תשלח לנו התוכנה הודעת SMS למכשיר הטלפון שלנו, והודעת E.MAIL למחשב שלנו.
באופן עקרוני, אפשר היה שהמכשיר יעבוד רק בשעות הקטנות של הלילה [כמו מהשעה 1 עד 5 בבקר], ואז לא היה חשש שמישהו מאתנו יעבור בדיר, אלא לצורך מזדמן כמו המלטה וכדומה. אולם מכיון שא"א שהמחשב יתחיל לעבוד ע"י שעון שבת, הרי שאנחנו צריכים להדליקו מלפני שבת, והוא כבה בשבת בבקר, ואז ברור שהואיל וצריך לעבור בליל שבת בדיר בשביל טיפול סדיר בצאן, הרי שהמצלמה תשלח ההודעות הללו באופן מיידי.
רצינו לשאול את כבוד הרב אם במציאות שבה אנו שרויים, יש איסור בכך.

עוד אמצעי טכנולוגי שהתקנו, הוא שבב GPS שמחובר לכבשים, ואנחנו רוצים לתכנת אותו, שברגע שהכבשים יעברו מעבר לתחום מסוים הוא ישלח לנו הודעה, כנ"ל. רצינו לדעת אם אפשר להוציא הצאן למרעה בשבת בבקר, שזו הדרך היותר טובה (וחסכונית) לגידול הכבשים. במידה ויש חילוק בין אם הצאן יוצא מחוץ לגדר או בתוך הגדר נבקש לציין זאת, מכיון שאנו עכשיו בשלב הפיתוח ועדיין יכולים לעשות שינויים בחומרה.

אנחנו מאוד נודה לרב אם יוכל לענות לנו בהקדם האפשרי, הואיל וזה כרוך בשאלה של חילול שבת, ומאידך חשש של קיפוח מטה לחמנו ואיבוד האפשרות לישוב הארץ בדרך שלנו.

תשובה:

שלום רב.

שאלתכם זו התחבטו בה פוסקי זמנינו רבות, ויש לדון בה מכמה פנים:

א. ראשית יש לדון אם כתב מחשב נחשב כתיבה כדי לעבור עליו משום מלאכת כותב, שהרי אינו נעשה על גבי ניר ובדיו אלא באותות חשמליים שאין בהם ממש. בענין זה הכריעו הגרי"ש אלישיב הגרש"ז אויערבך ועוד שדבר זה נחשב כתיבה מדרבנן, וככל כתיבה שאינה מתקיימת לזמן רב.

ב. עוד יש לדון, לגבי עצם סגירת המעגלים החשמליים, אם יש בכך משום מלאכת בונה ומכה בפטיש, שהרי ידועה דעת החזון איש שהחמיר בכך מאוד, וסבר שיש בכך חשש מלאכה דאורייתא.

ג. באופן שהמצלמה פועלת אוטומטית ואין לאדם ענין שתמונתו תונצח על ידי עדשת המצלמה, יש שסברו להקל בדבר, משום שאינה מלאכת מחשבת, וכן הורה הגרי"ש אלישיב, שמעיקר הדין אין איסור ללכת ליד בנינים המצויים תחת אבטחת מצלמות, אף שעל ידי כך תמונתו נקלטת במחשב. ומאידך אסר ללכת בעיר העתיקה בירושלים עד שיוסדר הענין, כיון ששם יש לאדם ענין בפעולת המצלמות לצורך אבטחתו. ויש התירו אף בזה.

להלכה, לדעת הגרי"ש אלישיב לא ניתן להסתובב בדיר הכבשים בשעה שהמצלמות במעגל סגור פועלות כיון שעל ידי כך מפעילים מערכות אלו האסורות בשבת. אכן, הגאון רבי אשר וויס סבר שבאופנים מסוימים ניתן להתיר פעולת מנגנונים כעין אלו בשבת, ונפרט דבריו, ונראה לדון מהם לענינינו: מכשירי שמיעה, יש בהם מערכות לסינן רעשי רקע שמשנים את פעולתיהם בהתאם לתנוחתו של האדם ומקום ישיבתו. אעפ"כ התירו להשתמש בהם בשבת כיון שאדם אינו נותן דעתו על פעולתם ואין לו בכך ענין מיוחד ברגע זה. כמו כן, מערכת G.P.S שנותנים על גופו של אדם הלוקה באלצהיימר, משנה את פעולתה בכל פסיעה שאותו אדם פוסע, ואעפ"כ יש להתיר את השימוש בה בשבת, הואיל ובשעה שאותו אדם מצוי בחברת בני משפחתו אין לו ענין בפעולתה. כך אולי גם במקרה שלכם, הואיל ובשעה מוקדמת של הלילה אין לכם ענין בפעולת המכשיר, והצורך בו אינו אלא בין השעות 1:00 ל – 5:00, אפשר שאין בכל אותם סגירת מעגלים כל חשש מלאכה בשבת, לדעה זו.

מקורות:

על דעת האוסרים במקרה שלכם, ראה ס' ארחות שבת פרק טו סעי' לה ובהערה שם, ומאמרו של הרב לוי יצחק הלפרין בקובץ ישרון חלק כט. על דעתו של הגאון רבי אשר ויס, ראה ס' ישורון שם, ובשו"ת מנחת אשר ח"א סי' לב.

רבני בית הוראה
רבני בית הוראה

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל