חטאי ראשונים בראי חז"ל

איך ייתכן שראובן מוגד מצד אחד צדיק ומצד שני מיוחסים לו לכאורה חטאים לא קלים מחשבות וגנבת דעת (גם בעניין אביו בסיפור יוסף וכן בתמר ששלח אותה לבית אביה ..) ועוד קשה איך ייתכן שחטא בחטא כל כך חמור ובא על אישה זונה (כך חשב) ..

תשובה:

שלום רב.

בנוגע להבנת חטאי הקדמונים יש יסוד גדול מאוד שהתבאר באריכות בספרו של הגאון רבי נתן צבי פינקל מראשי תנועת המוסר באירופה של לפני מלחמת העולם הראשונה ["הסבא מסלבודקא"]. הוא מבאר כך: הקב"ה נתן לעם ישראל תרי"ג מצוות. מצוות אלו פונות לכל יהודי ויהודי לפי דרגתו. למשל, כשהתורה מצווה על איסור רציחה, אצל אדם פשוט מתפרשים הדברים כפשוטם, שלא ליטול נפשו של אדם ולהמיתו. אולם, אצל אדם בעל מעלה יתירה, הנושא של רצח כלל אינו מתאים, ולכן, לגביו יתפרשו הדברים לענין איסור הלבנת פנים שכמבואר בגמרא אף הוא נחשב כרצח במידת מה, וכן הלאה. נמצא שכל יהודי מתמודד עם תרי"ג מצוות לפי מדרגותיו ומעלותיו הרוחניות.

כך הוא מבאר מה שנאמר בנביא שמואל לענין בני עלי הכהן "וישכבון את הנשים", כאשר לפי פשטותו של הכתוב נראה שזינו עם כל הנשים הבאות להביא קרבן במשכן שילה, אולם, המציאות האמיתית היתה, שלא הקפידו להקדים את הנשים בתור להקריב את קרבנן, ונמצא שמחמת שנאלצו לשהות במקום עד שיגיע תורן להקריב, היו עלולות לבוא לידי קלות ראש עם שאר הבאים. לפי דרגתם ומעלתם נחשב להם הדבר כאילו זנו עמן ממש.

בנביא מוזכר פעמים רבות "חטא ישראל" זנו אחרי אלוהי נכר הארץ", וכשמעיינים במדרש מתברר שרק מיעוט קטן מהעם חטא בעבודה זרה באותה תקופה המדוברת. מבאר הרנ"צ, שכאשר יש תביעה כלפי העם היהודי שלא הוקיע מתוכו חוטאים אלו, יחשב להם הדבר לעיתים כאילו חטאו מעצמם, וכן הלאה.

בדרך זו מתפרש חטאו של ראובן, חז"ל מבארים שלא שכב חלילה עם בלהה אשת אביו, אלא שמשום שקינא לכבוד אמו והוציא את מיטת אביו ונתנה באוהל לאה, נחשב לו הדבר כאילו חטא עמה.

הרעיון הזה מהווה את הקושי בלימוד התנ"ך כפשוטו ומחייב הצמדות מלאה בענין זה לדברי חז"ל. חובה להבין, שגדלי האומה המוזכרים בתנ"ך היו ענקי רוח, ולעולם לא נוכל לשפוט את מעשיהם ושיקול הדעת שלהם על פי התחושות אותן חווים אנחנו הקטנים. ומשום כך הגיוני ומוכרח הוא אותו מהלך שמייסד ומבסס הגרנ"צ פינקל.

בהצלחה.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל