מצות ישוב ארץ ישראל בזמן הזה

בס"ד
שלום רב
ברצוני לדעת על פי ההלכה מה העדיפות :
אדם חילוני המתגורר בא"י או אדם חרדי המתגורר בחו"ל?

תשובה:

שלום רב.

מן הסתם היתה כוונתך לשאול מי מהם מבטל יותר ממצוות התורה .

ובכן כך: מצות ישוב ארץ ישראל נחלקו הפוסקים אם נוהגת בזמנינו או לא. יש סוברים, שהואיל ומקורה  של מצוה זו הוא מהכתוב "וירשתם אותה וישבתם בה", תלויים שני ענינים אלו זה בזה. והיינו, שכל זמן שאין חיוב לקיים את מצות "וירשתם אותה" – שענינה כיבוש הארץ, דבר שאנו מצווים בו רק כאשר יש מלך וסנהדרין המאגדים את העם כולו תחתם, אין אנו מצווים במצות ישיבתה. אחרים חולקים וסוברים שמצוה זו נוהגת גם בזמנינו, אלא שמצוה זו בזמנינו אינה "מצוה חיובית" – מצוה שכל אדם חייב לקיימה, אלא "מצוה קיומית" – כלומר, אין חיוב לעלות לארץ, אולם, מי שעושה זאת מקיים בכך מצוה. משום כך, רבים מגדולי ישראל חיים בחו"ל, וזאת משום שרואים בכך צורך לקיום הקהילות שם, או מחמת צרכים פרטיים וקשיים שונים ואינם עולים לארץ., ואין הדבר נחשב כביטול מצוה חלילה

אולם, חשוב לדעת, שדין זה אינו אמור אלא לענין מי שגר בחו"ל, אבל מי שכבר גר בארץ ישראל נאסר עליו לעזוב את הארץ ולעקור לחו"ל, אפילו באורח זמני, מלבד אופנים מסוימים מאוד שאין כאן המקום לפורטם.

לעומת זאת, אדם חילוני שגר בארץ ישראל, אף שמקיים מצות ישוב הארץ, מכל מקום בכל יום ויום הוא מבטל מצוות רבות רחמנא ליצלן, ועובר איסורים רבים אשר מוטלות כחובה גמורה על כל יהודי באשר הוא.

כמו כן, אני חושש לומר שגם מצות ישוב ארץ ישראל המתקיימת על ידו לוקה בחסר, שכן עיקרה של מצוה זו לחזק את הקשר שבין עם ישראל לארצו, ובפרשת בחוקותי נאמר ברורות, שהדרך לחזק את הזיקה של עם ישראל לארץ ישראל היא דרך ההקפדה על שמירת המצוות, ואם איננו מקיימים את רצון ה', נאמר בתורה "אז תקיא הארץ אתכם", נמצא, שהגר בארץ ישראל ואינו מקיים מצוות, מערער את בטחוננו בישיבה בה. עיקר אחיזתנו בארץ ישראל היא על ידי שיושביה מקיימים את המצוות כדין ועוסקים בתורה. כך נאמר בכתוב "אם בחוקותי תלכו וכו' ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד".

אנו עדים כיום לצערינו, למסע של רדיפה ודה לגיטימציה לציבור הדתי כולו בארץ ישראל, לומדי התורה נחשבים אנשים שאינם מועילים חלילה לחברה וכו'… צריך לדעת שעל פי המתפרש מפסוקי התורה באופן ברור, כל מקור אחיזתנו ובטחוננו בארץ ישראל ובשמירת גבולותיה ותושביה, הם רק בזכות שמירת המצוות ולימוד התורה!!! אדם שעוסק בתורה בחו"ל מועיל יותר לישוב ארץ ישראל מאדם שגר בארץ ישראל ובועט בקיום המצוות!!!

מקורות:

על מצות ישוב ארץ ישראל בזמן הזה, ראה ס' משנת הכתובה חלק ב סי' מה וע"ע כאן. על הסוברים שמצות ישוב א"י בזמן הזה היא מצוה קיומית ולא חיובית, ראה שו"ת אגרות משה אבה"ע סי' קב.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל