לתרומות לחץ כאן

עשיית מלאכה בשבת בשינוי

מה אומר המשפט לעשות משהו בשינוי אם יש צורך בכך בשבת?

תשובה:

שלום רב.

איסור עשיית מלאכה מדאורייתא [כלומר, מעיקר דין תורה], הוא רק כאשר המלאכה נעשית כדרכה באופן הרגיל, אולם, אם אדם עושה בשינוי בצורת המלאכה, וכגון שהוא מדליק את האור על ידי המרפק ולא באמצעות כף ידו, הדבר אסור רק מדברי חכמים. ולכן, באופנים מסוימים כשאדם נצרך לעשיית מלאכה בשבת, לצורך פיקוח נפש וכדומה, הוא עושה זאת על ידי שינוי כדי למעט באיסור ככל שניתן. כמו כן, יש שסוברים, שמלאכה בשינוי מותרת גם עבור חולה שאין בו סכנה, וכפי שמותר להורות לגוי לעשות מלאכה עבורו. אולם, להלכה אנו מחמירים בכך, ולא עושים מלאכה בשינוי אלא לצורך חולה שיש בו סכנה [שבלאו הכי מותר לחלל את השבת עבורו אף שלא על ידי שינוי], או גם לצורך חולה שאין בו סכנה, כאשר יש שני שלבים דרבנן: עשיית מלאכה שאינה אסורה אלא מדרבנן, ובשינוי.

מקורות:

ראה שולחן ערוך או"ח סי' שכח סעי' יז, ובמשנה ברורה שם.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל